Het Poeriemvrouwtje – feestfiguur van het joodse jaar


De kinderpagina’s die Rabbijn Ies Vorst schreef vooor Hakehilla, het maandblad van de Joodse Gemeente Amsterdam, verschijnen rond de joodse feestdagen ook op joods.nl. We beginnen met Chanoeka, het feest van licht! Vandaag: een Chanoekalied en een doolhofpuzzel.

Chanoekalied

(melodie: Bearwot hanegev)

Heel erg lang geleden

nog in het joodse land

daar heerste Antiochus

met ijzerstrenge hand.

Het Jodendom beleven

dat was wat hij verbood

en wie niet wilde volgen

die werd terstond gedood!

Wij vluchtten naar de bergen,

naar hol, spelonk en grot;

wij  lieten ons niet kennen

en bleven trouw aan G’d.

Wij bleven Sjabbat houden,

fatsoen en trouw, kasjroet,

liefdadigheid, tefilien,

Jomtov, zoals het moet.

Daarna begon de opstand

in ‘t stadje Modie’ien

de Tempel werd heroverd,

geen vijand meer gezien.

Acht dagen, ‘t was een wonder,

bleef branden de m’nora;

wij vieren daarom jaarlijks

acht dagen Chanoeka.

Ik ga nu hier besluiten

mijn Chanoeka gedicht;

wat ik jou toe wil wensen

is ook tot mij gericht:

dat jij en ik beleven

heel spoedig en heel gauw

Sjelom Jeroesjalajiem

we want Masjie’ach now!

Een Chanoeka reis door de tijd

Meer dan 3000 en 300 jaar geleden trok het joodse volk uit Egypte
Na die uittocht zwierf het joodse volk 40 jaar in de woestijn rond. G-d gaf de Tora en Mosje-Mozes was Zijn profeet.
Onder leiding van Jeho’sjoe’a-Jozua, de opvolger van Mosje, trok het
joodse volk het door G-d beloofde land binnen. Daar bouwde, na 440
jaar, koning Sjelomo – Salomo de Tempel op de Tempelberg in
Jeroesjalajim. Dat is meer dan 2000 en 800 jaar geleden.

410 jaar bestond de Tempel. Toen verwoestte koning Nebukadnetsar van
Babylonie de Tempel. Judea, zoals het joodse land nu werd genoemd, werd
een Babylonische provincie. Weer later kwam Judea onder de heerschappij
van Perzie, Griekenland, Egypte en Syrie. Daarna, bijna 10 jaar na het
Chanoeka wonder, werd Judea eindelijk vrij en onafhankelijk. Heel lang
heeft dat niet geduurd. Want toen kwamen de Romeinen.

Voor een uitgebreide geschiedenis van Chanoeka: Ga naar www.chabad.nl

En luister naar het lied “‘k moet dwalen”

Jehoeda Hamacabi zoekt hulp

Help! Help! Hoe komt Jehoeda Hamacabi bij de olie en vandaar bij de menora?

Klik op het plaatje om de puzzel te downloaden.

               


Chanoeka feest van licht

Inhoud

1.
Het PoeriemVrouwtje stelt zich voor

Ik zag een baarsje
2. Menorot – tekenen en inkleuren

Het aansteken van de Menora

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven (of klik op het kruisje rechtsboven)