Prins Bernhard Cultuurfonds steunt Joods cultuurcentrum Enschede


Het Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur te Enschede ontvangt van het Fonds een subsidie ter ondersteuning van de culturele activiteiten in de onlangs geheel gerenoveerde Synagoge.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op 1 december jongstleden, de
sterfdag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden,
naamgever aan het fonds, bekend gemaakt dat het onlangs opgerichte
Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur een
financiele ondersteuning zal worden toegekend van euro 1.150,- ter
ondersteuning van hun activiteiten in de op 22 april jl. heropende synagoge van Enschede.

Het bedrag is in grote dankbaarheid door het Euregionaal Centrum aanvaard en zal worden aangewend voor het winterprogramma 2005.