CIDI-conferentie over toekomst Joodse gemeenschap

Op maandag 11 april 2005 viert het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn 30-jarig bestaan met een internationale conferentie over de positie van de Joodse gemeenschap in een veranderende samenleving. Het evenement wordt geopend door premier Balkenende.


De aanslagen van 11 september 2001, de polarisatie van het publieke
debat  over minderheden en het conflict in het Midden-Oosten
hebben elk hun invloed  op de positie van de Joodse gemeenschap in
Nederland en in de rest van Europa. Voor CIDI is dit de
aanleiding om tijdens de lustrumconferentie in Amsterdam stil te
staan bij een aantal ingrijpende sociaal-politieke veranderingen
in  Nederland en daarbuiten, en hun gevolgen voor de Joodse
gemeenschap.

Vooraanstaande sprekers uit Nederland, Israël, Frankrijk en de
Verenigde Staten zullen zich buigen over uiteenlopende kwesties.
De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Ofir Pines Paz zal
spreken over de relatie tussen Israël  en de Joden in de diaspora.
Publicist Paul Scheffer zal de veranderingen in  de Nederlandse
samenleving analyseren. Israël Singer, voorzitter van het World Jewish Congress, zal spreken over de toekomst van de Joodse gemeenschap in de diaspora. Andere vragen die aan de orde komen zijn: Hoe belangrijk is Israël  voor de Joodse gemeenschap? Zijn gevoelens van onveiligheid weg te nemen door  een betere bestrijding van antisemitisme? Hoe knoopt de Joodse gemeenschap goede betrekkingen aan met de moslimgemeenschap? Waarop is de Joodse identiteit gebaseerd?

Programma

Datum: maandag 11 april 2005
Locatie:  Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

09.30 Registratie

10.00 Opening door John Manheim, voorzitter van het CIDI bestuur:
Verleden, heden en toekomst van CIDI

10.15 Inleiding door premier Balkenende:
Joodse cultuur in de Nederlandse geschiedenis en in de toekomst

10.30 Israël Singer, president of the Executive Committee of the World Jewish  Congress:
An action program for the future of the Jewish community

11.00 Koffie/thee

11.20 Paul Scheffer, professor aan de Universiteit van Amsterdam, publicist:
De veranderende Nederlandse samenleving

12.15 Ofir Pines-Paz, Israëli minister of Interior:
The relation between Israël and the Jewish community

12.45 Lunch

13.30 David Rosen, director of Interreligious Affairs, American Jewish Committee:
The importance of interreligious dialogue

14.20 Diana Pinto, scholar and writer on European Jewish affairs:
Changing elements of Jewish identity

15.10 Koffie/thee

15.30 Paneldiscussie over de toekomst van de Nederlands-Joodse gemeenschap
met Hadassa Hirschfeld (adjunct-directeur CIDI), Simone Kukenheim
(ex-bestuurslid  CIDI-jongerenorganisatie), John Leerdam (Tweede
Kamerlid PvdA), Selma Leydesdorff  (hoogleraar oral history) en
Ruben Vis (secretaris Nederlands-Israëlitisch  Kerkgenootschap)

16.30 Slotopmerkingen door Ronny Naftaniel, directeur CIDI

16.45 Receptie