CIDI bestaat 30 jaar

Vandaag viert CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël, haar 30-jarig bestaan. De organisatie is de afgelopen drie decennia gegroeid van een informatiecentrum naar een actieve partij in de Nederlandse samenleving. Directeur Ronny Naftaniel geeft commentaar.


“Dertig jaar CIDI betekent dertig jaar inzet voor Israël en het Joodse
volk. CIDI begon in een achterkamer van de onvergetelijke eerste
directeur Bob Levisson. Hij meende dat goede informatie een tegenwicht
moest kunnen vormen tegen een veranderende publieke opinie over Israël
en het Joodse volk. Die veranderingen hadden in de jaren zeventig te
maken met het ongemak dat de wereld voelde over Israël als een
bezettende mogendheid, de druk van de Arabische olie op de westerse
economieën en de grotere afstand tot de Tweede Wereldoorlog, die een
waarschuwing vormt tegen extreem anti-joods gedrag.

Nu, dertig jaar later, leven we in een andere wereld. De invloed van
het communisme, jarenlang een gelegenheids bondgenoot van de
Palestijnen en sommige Arabische staten, is verdwenen.

Niemand is meer bang voor Arabische olie-chantage. Wat bleef is de
bezetting, hoewel Israël al het in 1967 veroverd gebied teruggaf aan
die landen, die vrede met de Joodse staat sloten. Dat kan ook nu nog
met de Palestijnen gebeuren. Europa is in die dertig jaar sterker,
groter en verenigder geworden. Ook is de samenstelling van de bevolking
aanzienlijk veranderd. In Nederland leven momenteel bijna een miljoen
Moslims. Een deel van hen heeft een natuurlijke sympathie met de
Palestijnen, maar dat maakt hen nog geen vijanden van het Joodse volk
en Israël. Men mag gewone Moslims niet op een hoop gooien met
extremisten.

Wat ook veranderd is, is de communicatietechnologie. Internet brengt
het laatste nieuws binnen enkele minuten bij iedereen thuis. Toen CIDI
net was opgericht was de stencilmachine het belangrijkste wapen tegen
desinformatie. Twintig jaar geleden kon je scoren door op de tv een
toelichting te geven op de verkiezingsuitslagen in Israël. Nu kan men
35 kanalen ontvangen en zapt men weg. Bovendien kunnen correspondenten
en betrokkenen via de satelliet onmiddellijk hun verhaal kwijt.

Daarom is CIDI de afgelopen 30 jaar gegroeid van een informatiecentrum
naar een actieve partij in de Nederlandse samenleving. Betrokken,
strijdbaar en voortdurend bereid tot dialoog. In de toekomst zullen we
die lijn doorzetten. We zullen zij aan zij staan met een ieder die
gediscrimineerd wordt (of dat nu Joden, moslims, of homo’s zijn),
programma’s aanbieden die vooroordelen bestrijden en als brug tussen
Israël en Nederland fungeren. Israël is immers meer dan politiek. De
staat betekent een zekerstelling voor het Joodse volk en een
geestelijke inspiratiebron. Voor Nederland en de rest van de wereld is
de staat bovendien een centrum van cultuur en wetenschap. CIDI zal zich
inzetten voor vrede en democratie. Met een team van jonge, bevlogen
medewerkers zullen we er naar streven dat met andere middelen, in een
andere situatie, bereikt wordt, waarvan de oprichters dertig jaar
geleden droomden.”

Bron: CIDI

CIDI’s 30-jarig bestaan wordt vandaag gevierd met een internationale conferentie over de positie van e Joodse gemeenschap in een veranderende samenleving.