Actie voor behoud Joods Weeshuis Leiden


De gemeente Leiden heeft het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat 1 te Leiden aangewezen als slaaphuis voor dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden, zorgmijdende psychiatrische patienten en criminelen. Kan de gemeente op andere gedachten worden gebracht?

De joodse gemeenschap in Leiden is reeds twee jaar  in
onderhandeling met de gemeente over het pand, maar moest uit de krant
vernemen welke bestemming het pand moet gaan krijgen.

Joods.nl-lezeres Monique Boezaard wil een brieven- en
handtekeningenactie op touw zetten om het pand te redden.  Ze
schrijft:
 

“Het Weeshuis is in 1943 met behulp van de toenmalige Leidse
Burgemeester en de politie ontruimd, alle kindertjes zijn weggevoerd.
Via Westerbork zijn de kinderen verder gereisd. Er schijnen kinderen te
zijn die de verschrikkingen overleefd hebben.

Ik ben de mening toegedaan dat de opvang voor deze doelgroep niet kan
en mag plaatsvinden in een pand met een zo?n beladen geschiedenis. Het
zou geen recht doen. Een van de ruimtes is nog compleet authentiek. De
nieuwe bestemming zou een ingrijpende  verbouwing noodzakelijk
maken. Het pand staat overigens op de gemeentelijke monumentenlijst.
Door de wensen van de doelgroep in te willigen zal het aangezicht
waarschijnlijk grondig veranderen.

De gemeente Leiden is een van de weinige gemeentes in Nederland die
geen gedenkplaats heeft voor de omgebrachte joden. De gemeente heeft
ook geen plannen in die richting. Door het creeeren van een
gedenkplaats zou er wellicht het onrecht een heel klein beetje
goedgemaakt kunnen worden.

Om de gemeente op andere gedachten te brengen zoekik overlevenden en/of nabestaanden van de betreffende kinderen.

Mijn hoop is dat, indien de gemeente van hen brieven ontvangt waarin
zij ook hun afschuw uitspreken over de beoogde bestemming, zij hun
plannen zullen wijzigen.”

Plaats uw reactie op www.artnet.nu

Zie ook: Woede over bestemming voormalig joods weeshuis

Advertentie (4)