Doe mee met de Dag van de Dialoog!

Thema is ‘ Opgroeien in Amsterdam ‘. Amsterdam houdt op dinsdag 21 juni 2005 de tweede Dag van de Dialoog. Kriskras verspreid door de stad zetten maatschappelijke organisaties, buurthuizen, bedrijven, winkels, culturele instellingen, cafe’s en scholen op dinsdag 21 juni 2005 tafels neer op hun eigen locatie waaraan Amsterdammers met elkaar in gesprek gaan.

Onder leiding van de gespreksleider beantwoorden de deelnemers aan de dialoogtafels vijf vragen over ‘opgroeien in Amsterdam. De gespreksleider zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor elke vraag en dat iedereen aan bod komt. De dialoog is een simpele en doeltreffende methode waarbij mensen in een kleine kring ervaringen met elkaar uitwisselen. Bij de dialoog gaat het er om te luisteren en zo meer begrip te krijgen voor elkaar. De gesprekken leveren ideeën op om de leefbaarheid in Amsterdam te vergroten en in gesprek te blijven.

De vijf vragen voor de Dag van de Dialoog op 21 juni 2005 zullen zijn:

  1. Stel jezelf voor (wie ben je en wat doe je) en vertel waar je bent opgegroeid/ waar je opgroeit. Wat was/is er fijn aan om op die plek op te groeien?
  2. In Amsterdam leven veel mensen op een beperkte ruimte samen. Geef een voorbeeld waarbij jij (of je kind) betrokken was, waar dat niet goed gaat/ging. Geef ook een voorbeeld waar dat wel goed gaat.
  3. Wat wens je voor kinderen in Amsterdam?
  4. Wat kun je er zelf aan doen om dat te realiseren?
  5. Wat kunnen we samen doen om van Amsterdam een stad te maken waar kinderen goed kunnen opgroeien?

Programma Dag van de Dialoog 21 juni 2005

  • 8.15 uur: Wethouder Stadig ontbijt met jongeren en opent de eerste dialoogtafel. Locatie: Argan, Overtoom 141.
  • 9.00 ? 17.00 uur: Dialoogtafels op vele locaties verspreid over de stad. Elk gesprek duurt ca. 2 uur.
  • 17.00? 19.30 uur: Slotbijeenkomst met Burgemeester Cohen die een reactie geeft op de resultaten van de dag. De burgemeester neemt daar de ideeen van de dialoogtafels in ontvangst en de deelnemers hebben de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Aanleiding en doel van de Dag van de Dialoog
Veel Amsterdammers hebben behoefte om elkaar te ontmoeten en samen te praten over hun eigen ervaringen in de stad. Dat bleek vorig jaar bij de eerste Dag van de Dialoog op 21 december 2004. Op die dag waren er maar liefst 120 dialoogtafels! In een tijd waarin verschillende bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar lijken te komen staan, zijn deze positieve krachten nodig. Daarom hebben maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Amsterdam de handen ineengeslagen en het ‘Platform Amsterdam Dialoog’ opgericht, dat in 2005 een zomer- en een winterdialoog organiseert. De gemeente Amsterdam ondersteunt dit maatschappelijke initiatief in het kader van het Actieplan ‘Wij Amsterdammers’ dat onder meer de positieve krachten in de stad stimuleert. Tijdens de Dag van de Dialoog wordt zichtbaar dat veel Amsterdammers willen bijdragen aan hun stad, door samen na te denken wat zij zelf kunnen doen om de binding te versterken.

Het Platform Amsterdam Dialoog wil zoveel mogelijk jongeren betrekken bij het thema ‘opgroeien in Amsterdam’ en roept daarom in het bijzonder scholen op om mee te doen. Via de scholen kunnen niet alleen de jongeren, maar ook de ouders betrokken worden bij de dialoog.

Voor meer informatie: www.amsterdamdialoog.nl