Nieuwe leider voor Sanhedrin


Het in oktober 2004 opnieuw ingestelde hoogste Joods-religieuze rechtscollege in Israël heeft rabbijn Adin Even-Israël Steinsaltz tot ‘nasi’ benoemd. Ook werden zes rabbijnen gekozen die samen met de nieuwe leider orthodoxe en seculiere Joden nader tot elkaar moeten brengen, o.a. om steun te verwerven voor de bouw van de derde tempel.

In oktober 2004 kwamen voor het eerst sinds het jaar 400 vdgj
Israëlische rabbijnen in Tiberias bijeen om het Sanhedrin, in de tijd
van de tempel het hoogste Joodse rechtscollege, opnieuw te installeren.
Het Sanhedrin had in halachische kwesties altijd het laatste woord.

Het is de bedoeling dat het college een brede acceptatie en gezag
verwerft onder orthodoxe Joden.  Naast de maandelijkse plenaire
bijeenkomsten van het Sanhedrin kwamen verschillende commissies de
laatste maanden veel vaker bij elkaar. In die commissievergaderingen is
gesproken over onder andere het vaststellen van de exacte locatie van
de Tweede Tempel.  Maar ook was er uitvoerig beraad over de
plannen van premier Sharon om alle Joodse nederzettingen in de
Gazastrook en een aantal nederzettingen op de West-Bank te ontruimen.

Een journalist van ArutzSheva/IsraëlNationalNews was bij de bijeenkomst van maandag. Zijn uitvoerige verslag is online te lezen.

Sinds de installatie van het nieuwe Sanhedrin bevindt het college zich
in een overgangsfase. De leden trachten het college zo veel mogelijk op
te zetten volgens Joodse voorschriften. In dat kader paste het ook dat
de tijdelijke voorzitter werd vervangen door een permanente ‘nasi’
(leider), rabbijn Adin Even-Israël Steinsaltz.  Omdat er onder de
leden angst is voor veroordeling door Joden die vinden dat ze niet
waardig genoeg zijn om zitting te hebben in het Sanhedrin, werden de
namen van de 71 leden tot nu toe geheim gehouden.

Afgelopen maandag is besloten dat zeven van hen het Sanhedrin naar
buiten toe zullen vertegenwoordigen. Zij zullen contacten onderhouden
met het publiek en met de zogenaamde “Gedolei Yisrael”, de erkende
geestelijke leiders van Israël.  Een medewerker van de
nieuwsdienst Arutz Sheva mocht maandag, als eerste buitenstaander, een
zitting van het Sanhedrin bijwonen. De aanwezige leden spraken hun
vertrouwen uit in rabbijn Adin Even-Israël om als voorzitter het
hoogste Joodse rechtscollege naar “de volgende fase in zijn bestaan” te
leiden.  De zes andere rabbijnjnen die gekozen werden om steun
voor het college te verwerven bij zowel het Israëlische publiek als
onder de orthodoxe Joden, zijn vrijwel allemaal mannen die betrokken
zijn bij de voorbereidingen die moeten leiden tot de bouw van de derde
tempel.  Rabbi Adin Even-Israël zei na zijn verkiezing dat er veel
wijzere en capabelere mensen in het Sanhedrin zijn dan hij om het
college te leiden. Toch accepteerde hij zijn verkiezing, omdat “het
doel van het Sanhedrin is om eenheid te brengen in de natie.”

Zie ook: Sanhedrin uit ballingschap