Europees-Joods strategisch overleg

De drie voornaamste Joodse organisaties in Europa hebben tijdens een conferentie in Parijs jl. zondag besloten de onderlinge communicatie te verbeteren, om te voorkomen dat belangrijke evenementen samenvallen. Ook zal de vertegenwoordiging door de organisaties bij internationale bijeenkomsten beter worden gecoördineerd.

Het was de eerste keer dat het Europees Joods Congres (EJC), de Europese Raad van Joodse Gemeenschappen (ECJC) en de Europese Rabbbijnenconferentie (CER) in gezamenlijk overleg bijeen waren. De conferentie werd geleid door de voorzitter van het Europees Joods Congres Pierre Besnainou en Jonathan Joseph, de voorzitter van de Raad van Europese Joodse Gemeenschappen. Het congres was van mening dat een impuls aan de samenwerking tussen de verschillende Europese joodse organisaties dringend noodzakelijk is. Tevens benadrukten de deelnemers de historische rol van het jodendom in Europa en de bijdrage van het Europese jodendom aan de identiteit van het gehele Joodse volk nu.

Op grond daarvan werd een oproep geformuleerd om te komen tot een gemeenschappelijke strategie voor de uitdagingen waarmee de 2,5 miljoen Europese Joden zich vandaag de dag geconfronteerd zien.