‘Vader-Joden’: Een seminar om te leren, te luisteren en na te denken

In Joodse kringen zijn de meningen over de positie van personen met een Joodse vader en een niet-Joodse moeder zeer verdeeld. Zijn ze wel Joods of niet? Horen ze wel tot de Joodse gemeenschap of niet? En als ze niet automatisch als Joods worden aangemerkt, maar het wel willen zijn, hoe gaat dat dan, en bij wie?

Velen voelen zich gekwetst, maar wat zijn de feiten? Hoe is deze moeizame situatie ontstaan? En, hoe gaan verschillende instanties en mensen ermee om?

Op zondag 9 april 2006 wordt deze problematiek vanuit verschillende academische invalshoeken belicht in een openbaar seminar voor iedereen die in deze materie is geïnteresseerd en/of erbij betrokken is.

PROGRAMMA:
12.00 uur: Opening door de dagvoorzitter Dr. Emile Schrijver, conservator Bibliotheca Rosenthaliana
12.10 uur: Tamarah Benima (publiciste):
De historische context, voor en na 1945
12.30 uur: Dr. Marlene de Vries (Universiteit van Amsterdam):
Vader-Joden en hun band met het Jodendom: de cijfers
12.50 uur: Prof. dr. Piet van der Horst (Universiteit Utrecht):
Het ontstaan van de halachische traditie
13.10 uur: Prof. dr. Herman van Praag (Academisch Ziekenhuis Maastricht):
Het psychologische aspect – de vorming van de persoonlijke identiteit
13.30 uur: Pauze
14.15 uur: Het beleid van de “instanties”: representanten van de kerkgenootschappen, organisaties en verenigingen aan het woord
15.00 uur “Vader-Joden” aan het woord
15.45 uur Vragen en discussie
16.15 uur Borrel

Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Organisatie: Het Menasseh ben Israël Instituut voor Joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies en
het Levisson Instituut voor de opleiding van Nederlandse rabbijnen
Toegang: €10.-
Advertentie (4)