NIK: Parsja 33 a&b: Naso


Bemidbar 4:22: "Neem het aantal op van de zonen van Gersjon ook van hen…"Wat betekent ?ook? van hen? De afstammelingen van de levietenfamilie Kehat moesten de belangrijkste voorwerpen uit het Misjkan (Tabernakel) dragen: de Menora, de Arke, het Altaar, de Tafel met de toonbroden. De familie van Gersjon moest de planken, gordijnen en andere minder belangrijke voorwerpen dragen. Daarom zegt de Tora ?ook? de familie van Gersjon moet Naso – verheven worden. Dit is een belangrijke les voor het gemeenschappelijke optreden. Wanneer wij voor een jeugdvereniging of een kehilla werken zijn er ‘Kowed-functies’ en er is ‘het sjlep-werk.’ Beiden zijn even belangrijk. Hetzelfde zien we in Dewariem 33:18: "Verheug u Zewoeloen, wanneer u uittrekt en Jissachar in uw tenten". Hier gaat het over het partnership tussen de zakenman en de Torastudent. Beide zijn belangrijk en de zakenman wordt vermeld vóór de Tora-leerling omdat G’d weet dat beiden even belangrijk zijn.Bemidbar 5:12: "Wanneer van welke man dan ook de vrouw afdwaalt en ontrouw tegen hem pleegt".De parsja van de Sota, de vrouw die door haar man van ontrouw wordt verdacht, begint met een dubbele uitdrukking. lesj, iesj – man, man. Waarom begint de Tora deze parsja met de dubbele uitdrukking man? Eén verklaring stelt, dat wanneer de man te veeleisend is en zijn mannelijke ego teveel op de voorgrond schuift, er voor zijn vrouw te weinig plaats is. En dat is een duidelijke voedingsbodem voor huwelijksproblemen, waardoor er Sotakwesties kunnen ontstaan.Symboliek achter de SotaDe afdeling over de Sota is moeilijk te begrijpen. De Lubawitscher Rebbe legt het uit als een discussie tussen G’d en het Joodse volk. Hasjeem zegt tegen Zijn onderdanen: "Zonder je niet af met andere afgoden". Eén van de belangrijkste afgoden is het opgeblazen ego van ieder persoon. Zijn zelfbeeld verhindert hem om een ware Jood te blijven. Dit is eigenlijk de grootste ontrouw, die men binnen het Jodendom kan plegen.De wereld is vol van G’ds glorie. Hoe is het dan mogelijk, dat iemand zich van Hem verwijdert en zich hecht aan tweederangs machten en krachten, die afgoden zijn? Dit kan ook niet, behalve bij de hoogmoedige en trotse mens. Daarna staat er: "Hierop zal de Koheen deze vloeken in een boek schrijven en het uitwissen in het bittere water". (Bemidbar 5:23). De Tora laat zien hoe het mogelijk is, dat er een verwijdering tussen de mens en G’d ontstaat. Wanneer het inkt van het perkament gescheiden wordt, blijkt dat de Jood geen eenheid vormt met de Tora. Dit is het verschil tussen een geschreven Tora-rol en de Stenen Tafelen. De Tien Geboden zijn in de Stenen Tafelen gegrift en vormen daarmee een eenheid. Het uitwissen van de vloeken van het perkament is een symbool, dat wanneer je bezig bent met het Jodendom als integraal onderdeel van je ziel, het mogelijk is, dat alhoewel er eens een verwijdering tussen G’d en de mens optreedt, opheffing van die afstand mogelijk blijft. Wanneer dit onvoldoende is en men zo doortrokken is van zelfingenomenheid en eigendunk, toont het offer de laatste les. Het offer van de Sota was een gerstemeeloffer, hetgeen dierenvoedsel is en bestond uit een 1/10 Efa, dat op grote armoede duidde. Pas wanneer wij beseffen, dat we tegenover G’d met onze eigenwaan slechts op het laagste niveau zijn, is er hoop op verbetering.De Nazier: positief en negatiefBemidbar 6:3: ?Dan zal hij zich van bedwelmende dranken onthouden …. Zal geen scheermes over zijn hoofd gaan …. En zal hij bij geen gestorven persoon komen".De houding van de Tora tegenover de Naziergelofte is zowel negatief als positief. Aan de ene kant wordt het sterk afgeraden om zich aardse geneugten te ontzeggen, aan de andere kant is er toch een regeling voor. De verklaarders zien hierin een Pele (iets wonderlijks). Het is wel een mitswa, maar toch niet echt de wil van Hasjeem. Ramban beziet de Nazier positief. Hij brengt een

Advertentie (4)