Geef Noord-Israël een helpende hand

De Israëlische vrijwilligersorganisatie Jad Ezra (Helpende Hand) is een actie gestart om voedselpakketten te gaan uitdelen aan mensen in het noorden van Israël die de schuilkelders niet kunnen verlaten vanwege de niet aflatende beschietingen door Hezbollah.

2 miljoen Israëliërs die in de noordelijke plaatsen van Israël wonen, van Metulla tot en met Haifa, worden al een week aangevallen door de terreur van de Hezbollah. Tienduizenden Israëliërs zitten in bunkers, beveiligde kamers en schuilkelders

De laatste paar dagen zijn meer dan 1000 katjoesja’s en andere korte- en langeafstandsraketten afgevuurd.

Dit heeft tot gevolg dat er al tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen. Volgens schattingen heeft de Hezbollah nog vijftienduizend raketten op Libanees grondgebied klaar liggen om het noorden van Israël aan te vallen.

Duizenden Israëliërs kunnen vanwege deze levensbedreigende situatie in de bunkers en schuilkelders niet verlaten. Ze kunnen geen boodschappen doen, niet gaan werken, of welke andere activiteit dan ook ondernemen. Niemand weet hoe lang deze, zo plotseling begonnen crisis nog zal duren.

Daarom heeft de grote liefdadigheidsorganisatie Jad Ezra (helpende hand), die zich o.a. bezig houdt met voedseldistributie aan armen, besloten tot de actie “Geef een helpende hand aan het noorden”.

Tijdens deze actie zal Jad Ezra voedselpaketten e.d. afgeven aan de mensen die in de noordelijke gebieden van Israël wonen en nu ernstig bedreigd worden.

“Dit is een tijd van oorlog waarbij wij alle vrienden van Israël oproepen te helpen” zegt Lea Farkash, voorzitster van de stichting Vrienden van Jad Ezra in Nederland.
“Nu moeten wij de handen ineen slaan en snel te werk gaan, en de hulp van het Nederlandse publiek inroepen om in de crisishulp voor de slachtoffers van de Islamitische terreur te voorzien.”

Bij de mensen die voor Jad Ezra werken heerst grote drukte. Hier volgt een persoonlijke ervaring van een vrijwilliger van Jad Ezra die hun huis openstelt (zoals vele andere gezinnen) voor vluchtelingen uit het noorden.

Plotseling ging de deur open en daar kwam Asher, de 9 jarige zoon, binnen, die veel vroeger dan verwacht uit school kwam. Achter hem kwam een ander jongetje binnen. Dit jongetje is met zijn ouders en broers en zusters uit Tsefat gevlucht en is liefdevol door de school van Asher opgenomen. Omdat de klas van dit jongetje eerder uit was en men niet goed wist wat met hem te doen mocht hij met Asher mee, die dus eerder naar huis mocht. Vervolgens kwam ook de rest van de familie en bleef iedereen voor het avondeten. Zo kan het gebeuren dat er plotseling meer dan twee maal zoveel mensen mee eten.

Tijdens het avondeten werd besproken op welke manier er verder hulp geboden kon worden aan de vluchtelingen uit het noorden. Hierbij kwam onder andere naar voren dat men niet genoeg kleding kon meenemenzodat er grote behoefte bestaat aan extra ondergoed, overhemden, luiers en babyvoeding, en nog veel meer.

Zo werd het idee geboren om vouchers ter beschikking te stellen die men in bepaalde winkels kan inwisselen voor wat men nodig heeft. Om deze vouchers te verstrekken heeft Jad Ezra geld nodig.

In Israël doet iedereen wat hij kan om deze vluchtelingen op alle mogelijke manieren  op te vangen met onderdak en eten voor gezinnen, traumabegeleiding enz.

Giro 4676773 Stichting “Vrienden van Jad Ezra” Nederland te Nijkerk
(Alle giften zijn belastingaftrekbaar).

Voor meer informatie ga naar <

Advertentie (4)