‘Jij’ zeggen met Martin Buber

Bij uitgeverij Amphora Books is het boek ”Jij’ zeggen met Martin Buber. Dialogische opmerkingen bij Bubers ‘Ik en jij” verschenen van de hand van prof. Ephraim Meir. Het boek is een commentaar op Bubers ‘Ik en jij’ uit 1923. De uitgeverij organiseerde een presentatie van het boek, waarbij prof. Meir op gepassioneerde toon vertelde over Bubers idee van het ‘dialogisch denken’.

Martin Buber (1878-1963), vooraanstaand Joods filosoof, publiceerde in 1923 het gezaghebbende werk ‘Ich und Du’. Hierin zet hij de dialogische relatie tussen het ‘ik’ van de mens met het ‘jij’ van de wereld uiteen. Volgens Buber was de mens ‘in den beginne’ een met de wereld. Hij voelde zich niet verveemd van zijn naaste. Sinds de mens het paradijs heeft verlaten heeft zich in hem een permanent verlangen naar een nieuwe verbondenheid met God en de wereld genesteld. Buber verdeelde alle bestaande relaties in twee categorieën: ik-jij-relaties en ik-het-relaties. Alleen in ik-jij-ralaties was er volgens Buber sprake van een dialoog waarin partners als gelijken met elkaar spraken. Bij ik-het-relaties werd de ander slechts gebruikt om een doel te bereiken.

Prof. Meir zegt in de inleiding van zijn eigen boek over ‘Ik en jij’ dat het ‘in de loop van de tijd in hem is gaan echoën en zelfs tot een soort kleine bijbel is geworden’. Hij noemt zijn boek een ‘sympathische lezing van ‘Ik en jij”. Dit betekent volgens prof. Meir echter niet dat kritiek afwezig is: die klinkt regelmatig door.

Prof. Meir zet uiteen dat voor Buber de dialoog centraal stond: de existentie van de mens is een coëxistentie. Zoals Buber het zelf zei: ‘Ich werde ich an du’. Een ander citaat luidt: ‘Diep in het hart van de mens ligt de drang verscholen naar volkomenheid door contacten met de ander’.

Dr. Marcel Poorthuis, als theoloog verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, prijst het werk van Meir en licht de persoon Martin Buber nader toe. Nadat zijn moeder hem en zijn vader verliet toen hij slechts drie jaar oud was, was hij een eenzaam kind. Waarschijnlijk had hij moeite met de dialoog en het contact met zijn naasten, en was hij er juist daardoor zo door geïntrigeerd.

Ephraim Meir (1949) is geboren in België en studeerde aan de Universiteit van Leuven. Hij is professor in de Joodse filosofie aan de Bar-Ilan Universiteit in Ramat Gan, Israël. Hij schreef vele publicaties op het gebied van moderne Joodse filosofie.

Het boek is verkijgbaar bij:

Uitgeverij Amphora Books
Rapenburgerstraat 109
1011 VL Amsterdam
Tel. 020-4211458
www.amphorabooks.nl