De rol van de vrouw in het jodendom

In de nieuwsbrief van afgelopen week riep de redactie lezers van joods.nl op te reageren op de vraag: Wat vindt u van de rol van de vrouw in het jodendom? Naar aanleiding van de zin, ‘Pas toen besefte Awraham welk een spiritualiteit Sara had bereikt’, in de Parsja van afgelopen week, is het idee voor de peiling ontstaan.Velen van u hebben een reactie gegeven door een stem uit te brengen in de peiling. Enkele lezers hebben ons echter via een mailtje laten weten hoe zij erover denken.

G’d schiep man en vrouw gelijkwaardig, doch niet gelijk. De vrouw kan geen priester zijn, de man geen moeder. Het eerste is tegenwoordig achterhaald, het tweede nog steeds niet.Ten aanzien van de vrouwelijke spiritualiteit bestaan geen twijfels (Etty Hillesum [vermoord 1943], Anne Frank [vermoord 1944], Hannah Arendt zijn goede voorbeelden), evenals de mannelijke spiritualiteit.Wat kan dan de rol van de vrouw zijn in het Jodendom [als die anders is dan de rol van de man]?De continuiteit van het huwelijk, imho. Mijn goede joodse vriendin Margot Seitelman (geboren Luxemburg, overleden New York) zei altijd: "keep him tired, broke and satisfied" [tired so that he doesn’t look at other women, broke so that he cannot afford other women, satisfied so that he does not want other women], en zij schiep een perfect lopend huishouden, met uitstekende "gefillte Fisch", humor, studiezin, trouw, en een [joodse] beleving van de hoge feestdagen en de sjabbes die men buiten de orthodoxie nog maar zelden aantreft.Ik heb zelf nooit een joodse vrouw gehad [hoewel ik halachisch joods ben] maar wel joodse vriendinnen. En ik denk nog steeds met veel plezier terug aan de goede momenten waaraan zij mij deel lieten hebben. Ja de vrouw is moeder maar ook veel meer dan dat. Zij verzinnebeeldt het Leven. Waar de man [soms] de dood verzinnebeeldt. Het vrouwelijke standpunt is dat de tijd die je hebt, zinvol en liefdevol moet worden besteed, tot het maximum van je vermogen. Dat leidt vanzelf tot spiritualiteit en geestelijk welzijn.Sjabbat Sjalom,Bob VandenboschHet woord spiritualiteit is nogal gangbaar in Chabadkringen: onduidelijk blijft voor mij wat men daar precies mee bedoelt!Het woord spritualiteit wordt uiteraard niet exclusief door Chabadniks gehanteerd; "onze" rabbijn Heintz noemt zich ook Lubawitzer en die hanteert het woord ook zonder zich ervan overtuigd te hebben wat dat in de dagelijkse, joodse praktijk voor "zijn" gemeenteleden betekent.S.L. van TijnOver de rol van de vrouw in het Jodendom kan ik u niet zo veel meedelen, want ik weet er niets van. Wel denk ik iets, als u mij de bovenstaande zinnen voorlegt. Dan denk ik: ‘In de tijd dat eea geschreven werd, zullen de meeste vrouwen onontkoombaar moeder geweest zijn’. ‘Daar kunnen joodse vrouwen heden ten dage met die gedachte in het achterhoofd van alles voor zichzelf uit afleiden.’Verder heb ik een tijdje geleden enkele uren op het vrouwenbalcon in de Leidse synagoge gezeten. Ik voelde me helemaal niet gediscrimineerd, hoor. Aangezien ikzelf moeder ben, dacht ik (maar ik heb dus geen verstand van het jodendom, en al helemaal niet van vrouwen daarin): ‘dat vrouwen in een tijd, waarin ze bijna onontkoombaar moeder waren, in de synagoge een plaats was toebedeeld apart van de mannen op het vrouwenbalcon, is juist een eer. Dan kunnen ze uitrusten van het vreselijke baren (vind ik) en opvoeden van de kinderen.’ Ook daaruit kunnen joodse vrouwen in het heden iets afleiden. ‘Dames worden in het jodendom geëerd.’ bijv.Ik denk over de meeste dingen en situaties erg genuanceerd; dat maakt het voor degenen die het aanhoren er niet duidelijker op.Met vriendelijke groet,mw. drs. YPH LignacMocht u ook willen reageren dan is uw reactie uiteraard welkom. Stuur een e-mail naar: de redactie