Maak kennis met MOOS!

Joods.nl is gestart met een nieuwe serie waarin joodse organisaties zich aan u voorstellen. MOOS! is de eerste in deze reeks.

MOOS! vindt het belangrijk pluriform en tolerant te zijn. Dit wil zij bereiken door jongeren te verenigen die links en rechts georiënteerd zijn, die orthodox, liberaal en seculier zijn, studerend, werkend en werkeloos zijn, enz. Volgens MOOS! zit haar kracht juist in de verscheidenheid aan mensen; knallende discussies met een biertje in de hand om twee ?s nachts geeft kleur aan jong joods Nederland. Om dit te onderstrepen heeft MOOS! er voor gekozen onafhankelijk te zijn en geen speciale binding met één van de drie joodse kerkgenootschappen aan te gaan.MOOS! richt zich op het jodendom in Nederland, de rest van de diaspora en Israël. MOOS! wil als bewuste jongeren organisatie actief en alert met zijn omgeving omgaan en inspelen op belangrijke gebeurtenissen in de wereld. Dit doet MOOS! door verschillende activiteiten te organiseren zoals debatten, lezingen, themaweekeinden en excursies naar het buiteland waarbij cultuur, politiek, actualiteiten, religie, traditie en gezelligheid een centrale rol speelt.Meer informatie over MOOS! vindt u in onze organisatie index.Wilt u uw organisatie ook voorstellen stuur dan een e-mail naar de redactie van joods.nl.