Tisja Beav: een gedoemde datum

Op negende dag van de maand Av op de Joodse kalender wordt getreurd om de verwoesting van de Tweede Tempel. Maar het is niet de enige ramp die het Joodse volk in haar lange geschedenis juist op deze datum trof.

"O, hoe de stad die eens zo dicht bewoond was, is nu eenzaam als een weduwe achtergebleven! Zij die eens groot was onder de volken, een prinses onder de provincies, is nu schatplichtig geworden." (Eicha – Klaagliederen 1:1)

Wat gebeurde er op de negende Av?

Op Tisj’a BeAv gebeurden er vijf nationale rampen:

  • In de tijd van Mosje Rabbeinoe (onze leraar Mozes), accepteerden de Joden in de woestijn de schandalige lasterpraat van de twaalf spionnen, en het vonnis werd over hen geveld dat hen verbood het Land Israël binnen te gaan (in het jaar 1312 vgj – [voor de gewone jaartelling]).
  • De Eerste Tempel werd verwoest door de Babyloniers, onder leiding van Neboechadnetsar. 100.000 Joden werden afgeslacht en miljoenen in ballingschap gedeporteerd (586 vgj).
  • De Tweede Tempel werd verwoest door de Romeinen, onder leiding van Titus. Ongeveer twee miljoen Joden kwamen daarbij om en nog ongeveer een miljoen werden verbannen (70 gj). "De Romeinen die vorige week reeds de stad zijn binnengedrongen hebben nu ook de tempel veroverd en steken die nu in brand. De Joden hebben zich heldhaftig verweerd tegen de heidense aanvallers, maar helaas, onze zonden waren te groot en Hasjem heeft ons tot deze verschrikkelijk straf veroordeeld."
  • De Bar Kochba opstand werd neergeslagen door de Romeinse Keizer Hadrianus. De stad Betar – de laatste vesting waar de Joden hadden standgehouden – werd veroverd en verwoest. Meer de 100.000 Joden werden afgeslacht (135 gj).
  • Het Tempelplein en zijn omgeving werden omgeploegd door de Romeinse generaal Turnus Rufus. Jeruzalem werd herbouwd als een heidense stad – het kreeg een nieuwe naam: Aelia Capitolina – en de toegang daartoe was de Joden verboden.

Er gebeurden nog vele andere ongelukken en rampen in de Joodse geschiedenis op de Negende Av, waaronder:

  • Paus Urbanus II riep op tot de eerste kruistocht. Daarbij werden tienduizende Joden gedood en vele Joodse gemeenschappen vernietigd.
  • De Spaanse Inquisitie bereikte zijn hoogtepunt met de verdrijving van de Joden uit Spanje op Tisj’a BeAv 1492.
  • De Eerste Wereldoorlog brak uit op Tisj’a BeAv in 1914, toen Rusland aan Duitsland de oorlog verklaarde. De Duitse rancune over deze oorlog was de aanleiding voor de Holocaust.
  • Op Tisj’a BeAv begon de deportatie van de Joden uit het Getto van Warschau.

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief NIEUWS UIT ISRAEL (NUI), jarenlang een privé-initiatief van Zwi Goldberg uit Netanya.

Een schat aan extra informatie over deze bijzondere dag is te vinden op www.Aish.com.