De strijd om de joodse identiteit van Israël

In Een volk dat alleen woont probeert historica Els van Diggele de complexiteit van het conflict tussen seculieren en datim (vromen) te schetsen via journalistieke reportages en interviews met talloze gelovige en niet-gelovige joden, onder wie de opperrabbijn van Israël, enkele Knesset-leden en niet-kosjere slagers.

Els van Diggele – Een volk dat alleen woont; De strijd om de joodse identiteit van de staat IsraëlSinds de oprichting van de staat in 1948 wordt Israël verscheurd door een diepgaand conflict tussen datim (vromen)en seculieren over de joodse identiteit van het land. Deze zogenoemde "Kulturkampf" heeft min of meer de vorm van een burgeroorlog aangenomen. Het gaat daarbij onder meer om het orthodoxe alleenrecht op zaken als het sluiten en ontbinden van huwelijken, het begraven en het uitvoeren van bekeringen, zaken die uiteindelijk voor een verregaande mate van ontwrichting van de Israeische samenleving kunnen zorgen.Veel seculiere Israëli’s proberen tegen elke prijs te voorkomen dat Israël in plaats van een "normale" democratie een reactionaire theocratie wordt waarin een absolute minderheid onevenredig veel invloed op het dagelijkse leven en de politiek uitoefent.De polarisatie die hiervan het gevolg is, is in Israël zelf nadrukkelijk merkbaar in het leven van alledag, maar heeft in het buitenland nog nauwelijks de aandacht gekregen die de ernst ervan rechtvaardigt.In dit boek probeert de schrijfster de complexiteit van dit binnenlandse probleem te schetsen via journalistieke reportages en interviews met talloze gelovige en niet-gelovige joden, onder wie de opperrabbijn van Israël, enkele Knesset-leden en niet-kosjere slagers. Dit alles is geplaatst in een historisch kader dat de wortels blootlegt van dit al twee eeuwen bestaande conflict.Els van Diggele (1967) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden en journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Israël bezocht zij voor het eerst in 1986 en sindsdien is zij er met grote regelmaat teruggeweest; momenteel woont zij afwisselend in Nederland en in Israël.ISBN 90 259 5166 X2000 Uitgeverij ten Have, Baarn