Koninklijke onderscheiding voor Abram de Swaan

Tijdens de opening van het academisch jaar 2006-2007, op 1 september 2006, werd een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Abram de Swaan, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Abram de Swaan (1942) studeerde politicologie aan de UvA en aan twee Amerikaanse universiteiten: Yale en Berkeley. Ook studeerde hij sociologie en psycho-analyse. Hij was tussen 1973 en 2001 als hoogleraar Sociologie aan de UvA verbonden en sindsdien als universiteitshoogleraar.

In vakkringen werd en wordt hij aangewezen als de meest vooraanstaande Nederlandse socioloog. Maar ook buiten de landsgrenzen staat De Swaan te boek als een invloedrijk en origineel denker. Dit blijkt uit de imponerende lijst Engels- en Franstalige publicaties en een lange reeks van gastaanstellingen bij de meest vooraanstaande buitenlandse universiteiten. In 1985 was Abram de Swaan oprichter van het Postdoctoraal Instituut voor de Sociale Wetenschap, later de eerste aio-opleiding in Nederland en voorloper van de Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR).

De invloed van De Swaan op het Nederlandse publieke debat kan moeilijk worden overschat. Hij verrijkte de Nederlandse taal met nieuwe concepten, en oefende grote invloed uit op de maatschappelijke ontwikkelingen door zijn essays, columns en wetenschappelijk werk. Daarbuiten is hij vooral bekend van columns en essays in NRC Handelsblad.

Naast De Swaan ontvingen ook filmwetenschapper Thomas Elsaesser en biochemicus Gerrit Jan Koomen een koninklijke onderscheiding voor hun wetenschappelijke bijdragen.

Abram de Swaan lanceerde in december 2000 de eerste versie van joods.nl tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Uilenburger synagoge.