Amstelvener op 10e plek op kandidatenlijst van EénNL

De Amstelvener Gideon Simon (32) staat op een gunstige 10e plaats op de kandidatenlijst van de nieuwe landelijke partij EénNL. Simon wil zich inzetten voor een daadkrachtige aanpak van het antisemitisme.

Gideon Simon studeerde maatschappijstudies en was actief als voorzitter bij verschillende studentenorganisaties. Ook was hij voorzitter van de Europese Unie van Joodse Studenten in Brussel. Momenteel zit hij in verschillende adviesorganen op het gebied van onderwijs, holocaust-educatie en media. Hij wordt geregeld gevraagd als panellid voor radio en tv over maatschappelijke onderwerpen als onderwijs en integratie. Ook zijn er interviews verschenen in landelijke dag –en weekbladen over zijn visie op onderwijs, integratie en Israël.

Simon, die in het dagelijkse leven docent maatschappijleer is aan een VMBO school in Haarlem, kreeg landelijke bekendheid door op radio en tv kritiek te leveren op het in zijn ogen veel te lakse en softe optreden van burgermeester Cohen van Amsterdam op het gedrag van groepen jongeren in Amsterdam-West. Toen enkele jaren geleden op 4 mei Marokkaanse jongeren zijn gaan voetballen met kransen die waren neergelegd bij een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, deed Cohen dit af als een incident. Volgens Simon stond dit incident niet op zichzelf. Simons kritiek was vooral dat bestuurders blind zijn voor het sluimerende antisemitisme dat er onder grote groepen allochtone jongeren heerst. “Het kan toch niet zo zijn dat docenten op middelbare scholen geen les meer durven te geven over de Jodenvervolging of dat zij tijdens aardrijkskunde lessen door leerlingen worden bedreigd als ze het hebben over Israël?”

Simon ziet dan ook geen enkele heil in de aanpak van, zoals hij dat noemt, theedrinken en pappen en nathouden. “Door het beleid van Cohen en anderen wordt er niet gekeken naar een oplossing maar wordt alles maar met elkaar bepraat. Dit werkt niet. Het is een schande dat leerlingen op scholen bepalen wat er wel en niet besproken mag worden”. Oplossingen heeft Simon wel. Zelf heeft hij als docent ervaringen genoeg. “Door projecten over de Tweede Wereldoorlog in een klas te doen, waarin je de leerlingen betrekt, komt het onderwerp dichter bij de hun te staan. Hierdoor worden ze zelf ook bewuster van hun verleden”.

EénNL, de nieuwe landelijke partij van de Rotterdamse ex-wethouder Marco Pastors en Tweede Kamerlid Joost Eerdmans, doet op 22 november voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De nieuwe partij wil open, eerlijk en duidelijk zijn en de vastgeroeste Haagse bestuurscultuur doorbreken. Een van de speerpunten van EénNL is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en de integratie in de maatschappij krachtig ter hand te nemen. Ook heeft EénNL uitgewerkte plannen om de veiligheid voor de burger te vergroten.

Het volledige verkiezingsprogramma wordt op 9 oktober in Amsterdam bekend gemaakt. Tot die datum zal EénNL over specifieke onderwerpen de publiciteit zoeken.

Joods.nl deed enkele maanden geleden verslag van een van de projecten waar Simon als docent maatschappijleer initiator van was: Het briefwisselingsproject in samenwerking met Joods Maatschappelijk Werk.