NIK: Parsja Chajee Sara (Beresjiet/Genesis 23:1–25:18)

Chajee Sara (Het leven van Sara): Sara was een heel bijzondere first lady geweest. Rasjie legt uit, dat er de hele week in haar spirituele verdiensten lichten brandden in haar tent, de zegen in het deeg nooit stopte en er boven haar tent continu een wolk van G’ddelijke majesteit hing als teken van haar tsidkoet (oprechtheid).

“En de leeftijd van Sara was 127 jaar; dit waren de levensjaren van Sara” (Bereesjiet 23:1) Toen Sara hoorde dat haar zoon bijna geslacht werd, slaakte ze zes kreten, die nog steeds de basis vormen voor de zes (minimaal) verplichte sjofartonen op Rosj Hasjana. Sara was één van de zeven profetessen (Mirjam, Dewora, Channa, Awigaïl, Choelda en Esther kwamen na haar). Bij de hespeed (treurrede) sprak Awraham het Eesjet Chajiel (letterlijk: een geweldige vrouw) uit, dat wij nog steeds elke vrijdagavond zingen als loflied op de moeder Israëls. Sara was inderdaad een heel bijzondere first lady geweest. Rasjie (op pasoek 24:67) legt uit, dat er de hele week in haar spirituele verdiensten lichten brandden in haar tent, de zegen in het deeg nooit stopte en er boven haar tent continu een wolk van G’ddelijke majesteit hing als teken van haar tsidkoet (oprechtheid). G’d had direct met haar gesproken en Awraham opdracht gegeven naar haar te luisteren. Zelfs Engelen luisterden naar haar. Toen zij geschaakt was door Farao, gaf zij opdracht het huishouden van Farao te slaan met builen, hetgeen ook direct gebeurde.

Klik op het logo om NIK-rabbijn Raphael Evers’ verklaringen op de parasja te lezen.