Sidra Mikeets, Beresjiet (Genesis) 41:1-44:17

In het lange verhaal over Joseef komen heel veel dromen voor. Joseef staat bekend als een dromer. Vorige week lazen we hoe in zijn droom zijn broers voor hem bogen (deze week gebeurt het echt) en hij legde de dromen uit van zijn medegevangenen, de bakker en de opperste schenker. Deze week is Farao zelf degene die een droom heeft.

Bekijk de haftara van de week met Baruch Sienna:

Worden we wakker uit een droom of draaien we ons nog eens om, om verder te slapen?

Wij kijken naar de voorlezing uit de Tora en de haftara van de week en bezien welke verbanden en inzichten wij kunnen ontdekken.
Voor een korte inleiding over wat een haftara is, klik HIER

INLEIDING EN VERBINDINGEN

In onze sidra wordt Joseef erkend vanwege zijn goddelijke wijsheid waardoor hij wordt aangesteld als grootvizier van de Farao. Op dezelfde wijze wordt Koning Sjlomo bekend door de wijsheid die hij liet zien bij het oplossen van de ruzie tussen twee vrouwen over een baby: wie is de echte moeder? Hij dreigde het kindje in tweeën te snijden.

Zowel de sidra als de haftara beginnen op het moment toen de koning (of de Farao) uit een droom ontwaakt (wajikats).

Voor het geheel: www.levisson.nl (klik op Parasjat Hasjawoea)

Vertaling: Ted Musaph-Andriesse
Klik hier voor het origineel

Klik op het logo om verder
te lezen op de website van het Levisson Instituut

Sjabbat 23 december 2006/ 2 tevet 5767
Sidra Mikeets, Berésjit [Genesis] 41:1-44:17
Haftara voor Sjabbat Chanoeka II: I Koningen 7:40-50