CiJO: Holocaust Memorial Day

CiJO, de jongerenafdeling van CIDI, organiseert naar aanleiding van Holocaust Memorial Day meerdere Holocaust-gerelateerde activiteiten op verschillende universiteiten. 

In november 2005 riepen de Verenigde Naties op om ieder jaar de bevrijdingsdag van Auschwitz, 27 januari 1945, te markeren als internationale herdenkingsdag ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust. Daarom organiseert het CiJO i.s.m. studieverenigingen, universiteiten en het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies op verscheidene Nederlandse universiteiten een programma met Holocaust-gerelateerde activiteiten. Dit maakt deel uit van activiteiten die n.a.v. Holocaust Memorial Day de hele week georganiseerd worden met als afsluiting de Auschwitz herdenking in het Wertheim park in Amsterdam.

Dienke Hondius organiseert op dinsdag 23 januari op de Vrije Universiteit in Amsterdam een bloemlezing uit het boek van Heere Heeresma over de twee Joodse studenten van de VU voor WO II, waarna zij fragmenten uit oral history project over omstanders zal presenteren.

Op vrijdag 26 januari zal er op de Universiteit van Amsterdam een Holocaust-overlevende haar verhaal doen. Voorts zal er onder meer aandacht zal zijn voor ‘Holocaust in het nieuws 2006’, voor recentere genocides en wordt de film Sophie Scholl – Die Letzten Tage over de Duitse studentenverzetsgroep Die Weiße Rose vertoond.

Op de Universiteit Utrecht zal er op 26 januari onder andere een debat worden gehouden over de strafbaarstelling van genocide-ontkenning en een film worden vertoond over de Grootste UU’er aller tijden Wim Eggink, een student die zich tijdens WO II verzette tegen de anti-Joodse maatregelen die de universiteit bekrachtigde.

Ook op 26 januari zal op de Erasmus Universiteit Rotterdam een overlevende van de Holocaust spreken en presenteert Tineke Piersma haar onderzoeksbevindingen over de vervolging van Nederlandse Jehova’s getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De week daarop, op woensdag 31 januari, sluit de Radboud Universiteit Nijmegen de universitaire reeks af, met een presentatie van de Visual History Archive (het ‘Spielberg project’), wat vernieuwende onderzoeksmethoden naar het verleden mogelijk maakt. [allen onder voorbehoud]

Het CiJO organiseert i.s.m. studieverenigingen de programma’s op de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en op de Erasmus universiteit. Zie www.holocaust-memorial-day.nl voor een uitgebreider overzicht van de programma’s voor de verschillende locaties. Buiten de universitaire programma’s worden er ook activiteiten voor middelbare scholieren georganiseerd bij de voormalige kampen Westerbork en Vught en op de UvA.

Mail voor meer informatie naar Allon Bar, vice voorzitter CiJO.

Advertentie (4)