“Het trotse Palestijnse volk”

Yashiko Sagamori uit Canada antwoordde op een ingezonden brief in de Toronto Globe and Mail. Verschillende lezers van onze website stuurden het naar de redactie, bijdrage aan hasbara en als een niet mis te verstane steunbetuiging aan Israël.

Wanneer is het gesticht en door wie?Wat waren zijn grenzen?Wat was zijn hoofdstad?Welke waren zijn belangrijkste steden?Waarop was zijn economie gebaseerd?Wat voor soort regering heeft Palestina gehad?Kunt U de laatste regeringsleider noemen véér Arafat?Is Palestina ooit erkend door een ander land waarvan het bestaan, toen of nu, geen ruimte laat voor interpretatie?Heeft dat land Palestina ooit een eigen valuta gehad en zo ja, hoe werd die genoemd?En tenslotte, aangezien zo’n land vandaag niet bestaat, waaraan is het tenonder gegaan en wat was hiervan de oorzaak?U klaagt over de neergang van een "ééns trots volk". Zeg me dan, wanneer was dat "volk" dan trots en waar was het zo trots op?En hier dan de laatste sarcastische vraag. Als het volk, dat U zo foutief "Palestijnen" noemt, iets anders is dan Arabieren die uit andere delen van de Arabische wereld zijn gekomen (of uitgewezen), als zij een werkelijke etnische identiteit hebben die ze recht geeft op zelfbeschikking, waarom hebben ze dan niet gestreefd naar onafhankelijkheid voordat ze zo overtuigend zijn verslagen in de zes-daagse oorlog?Ik hoop dat U niet zult proberen de "Palestijnen" van vandaag te identificeren met de bijbelse Filistijnen. Etymologie vervangen door geschiedenis werkt niet.De waarheid is zo duidelijk voor eenieder die bereid is er kennis van te nemen. Arabische landen hebben nooit de droom opgegeven om Israël totaal te elimineren, zij koesteren die droom nog vandaag.Omdat zij keer op keer er niet in geslaagd zijn hun kwalijke doel op militaire wijze te bereiken, besloten zij Israël anders te bestrijden. Voor dat doel hebben zij een terreur-organisatie geschapen en hebben die op cynische wijze "het Palestijnse volk" genoemd en het laten opereren in Gaza, Judea en Samaria.Hoe kunt U anders verklaren dat Jordanië en Egypte onvoorwaardelijk hebben geweigerd de "westoever" en Gaza terug te nemen?Die zogenaamde "Palestijnen" hebben slechts een doel: de totale vernietiging van Israël en van de Joden en voor mij is dat niet genoeg om ze een "volk" te noemen of wat dan ook, behalve dat wat ze werkelijk zijn: een terroristische organisatie die eens zal worden ontmanteld.Er is slechts één mogelijkheid om vrede te bereiken in Het Midden-Oosten: Arabische landen moeten het recht van bestaan van Israël erkennen en hun terreurorganisaties ontmantelen. Dat is dan tevens het eind voor het "Palestijnse volk". Wat, zei U ook weer, was het begin?U hebt gelijk als U schrijft over de "Palestijnse" moordzucht. Maar ik ben bang dat U, samen met 99% van de wereldbevolking, het begin van de derde wereldoorlog hebt gemist (de vijand heet Jihad), een aantal jaren geleden. De bezetting van de ambassade van de Verenigde Staten in Teheran in 1979 (een gebeurtenis waarin de jongste Nobel-vredesprijswinnaar zo verschrikkelijk heeft gefaald) kan worden aangemerkt als de dag waarop wereldoorlog nummer 3 is begonnen. Ik bid dat de Verenigde Staten en Israël de wereld naar de overwinning zullen leiden in deze oorlog. Er is geen keus, of U nu Christen bent, of Jood, of zelfs een Moslem.De oorspronkelijke Engelse tekst is te lezen op Palestinians.