Ilan Pappe in Nederland

Op uitnodiging van Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace zal de Israëlische historicus Ilan Pappe, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Haifa, op 26 januari een gastcollege en op 27 januari een boekpresentatie geven in Amsterdam. Op 28 januari vindt een discussie bijeenkomst plaats.

EAJG en UCP nodigen U uit voor:

26 januari 15:00 uur Gastcollege door Ilan Pappe

Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort, zaal F001

27 januari 15:00 uur Boekpresentatie ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ door Ilan Pappe

ABC Treehouse Gallery, Voetboogstraat 11, Amsterdam

28 januari 14:00 uur Lezing met Ilan Pappe in Desmet

Desmet Studio’s, Plantage Middenlaan 4a, Amsterdam

Op uitnodiging van Een Ander Joods Geluid (EAJG) en United Civilians for Peace (UCP) is de Israëlische historicus Ilan Pappe 26 t/m 28 jan. in Nederland. Ilan Pappe (1954) doceert als hoogleraar politicologie aan de universiteit van Haifa; hij was van 1993-2000 wetenschappelijk directeur van het Joods-Arabisch Instituut voor Vredeseducatie Givat Haviva en is nu hoofd van het Emil Touma Instituut voor Palestijnse Studies in Haifa.

Hij is een van de meest vooraanstaande Israëlische schrijvers en behoort tot de groep ‘new historians’ die de gevestigde visie op het ontstaan van de Israëlische staat bestrijden. In de negen boeken die Pappe heeft (mede-)geschreven stapelt hij bewijs op bewijs dat de zionistische beweging in 1948 een oorlog is begonnen tegen de Palestijnse bevolking en dat de zionisten dit willens en wetens deden om het land te ‘zuiveren’ van het Arabische volk. Pappe staat hiermee lijnrecht tegenover bijna alle andere Israëlische historici. Die zien de Palestijnen als de aanvallende partij.

Oktober j.l. verscheen zijn nieuwste boek ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’. Etnische zuivering wordt internationaal, ook door de Verenigde Naties, als een misdaad tegen de menselijkheid beschouwd.

Na jaren van praten voor vrede pleit Pappe sinds 2005 voor een boycot tegen Israël – als enige middel dat de bezetting, zowel militair als door kolonisten, kan beëindigen. Het Westen mag de huidige en vroegere misdaden van Israël niet langer door de vingers zien.

GASTCOLLEGE AAN DE UVA OP 26 JANUARI
Vrijdagmiddag 26 januari om 15:00 uur zal Ilan Pappe aan de Universiteit van Amsterdam een gastcollege houden over zijn werk. De lezing zal ongeveer een uur duren, waarna er tijd is voor discussie en vragen uit de zaal. Locatie: Oude Manhuispoort 4-6, zaal F001.
Voor meer informatie zie http://www.studieverenigingmachiavelli.nl/

PRESENTATIE VAN ZIJN RECENT VERSCHENEN BOEK OP 27 JANUARI
Zaterdagmiddag 27 januari zal Professor Pappe zijn bovengenoemde en geruchtmakende boek ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ presenteren en signeren. Dat zal plaats vinden om 15.00 uur in ABC Treehouse Gallery –een onderdeel van het American Book Center en gevestigd in de Voetboogstraat 11 (bij het Spui), Amsterdam.

BIJEENKOMST MET PAPPE IN DESMET OP 28 JANUARI
Op zondagmiddag 28 januari 14.00 uur zal Ilan Pappe zijn werk en zijn, bepaald niet onomstreden, ideeën toelichten. Tevens zal hij ingaan op de huidige en te verwachten situatie in Israël en Palestina. Vervolgens discussie en debat met de aanwezigen. Het belooft een interessante en spannende bijeenkomst te worden! Met ondersteuning van de Palestijnse muziekgroep Hanien. Aan het eind is er, aan de bar van Desmet,