Dode Zeerollen in Drents Museum

foto qumran
De grotten van Qumran

Van 9 juli 2013 t/m 5 januari 2014 laat het Drents Museum een uniek archeologisch fenomeen van wereldformaat zien met een grote tentoonstelling over de befaamde Dode Zeerollen. Te zien zijn originele Bijbelse manuscripten en objecten uit de 2de eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. De teksten op deze wereldberoemde rollen geven ons onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het jodendom en christendom gevormd werden. Verder worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen gevonden zijn) en uit Jeruzalem. De Dode Zeerollen worden samen met het grafcomplex van Toetanchamon in Egypte en het Chinese Terracotta Leger in Xi’an als één van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw gezien. De tentoonstelling wordt samengesteld in nauwe samenwerking met het Qumran Instituut in Groningen en de Israel Antiquities Authority.

De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (het Oude Testament). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.

De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór CE tot ca. 50 CE. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 CE verstopt in de grotten.

Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. Ze zijn van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament. Ook bieden zij een beeld van het tot dan toe vrijwel onbekende intertestamentaire tijdvak.

Lees meer over de Dode-Zee rollen op Wikipedia.nl

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur over de Dode Zee Rollen

Advertentie (4)