Joodse scholen Amsterdam blijven open, behalve orthodox-joodse school Cheider

2015-01-16 Nieuwbouw Joodse school te Amsterdam 2
Afbeelding zwaar beveiligde Joodse school in Amsterdam

Alle Joodse scholen van stichting Joods Bijzonder Onderwijs (JBO) in Amsterdam blijven vandaag geopend. Het Cheider is wel gesloten, als voorzorgsmaatregel, niet omdat er een concrete aanleiding is voor deze maatregel.

JBO heeft zijn besluit om de scholen open te houden toegelicht in een brief voor de ouders:

Geachte ouders,

Gisteravond heeft de Belgische politie, naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs, in verschillende plaatsen in Belgie invallen gedaan in het kader van een anti-terreur operatie. Dit nieuws zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn.

De belangrijkste joodse scholen in Antwerpen hebben als gevolg hiervan besloten dat er vrijdag geen les wordt gegeven in de scholen. De maatregelen zijn genomen na een veiligheidsanalyse van de interne veiligheidsdienst van de joodse gemeenschap in Belgie.

De Stichting Bij Leven en Welzijn heeft inmiddels overleg gehad met de relevante veiligheidsdiensten in Nederland en contact gehad met de Belgische joodse gemeenschap. Het besluit om de scholen te sluiten in Belgie is genomen op basis van een voorzorgsmaatregel, zonder dat er een concrete aanleiding hiervoor was. In het licht van de gebeurtenissen vond men het beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

In navolging van Belgie heeft ook het bestuur van het Cheider besloten om morgen haar school te sluiten.

Het bestuur van het JBO deelt die mening geenszins en ziet voor haarzelf geen enkele reden om de school dicht te doen. He bestuur van JBO maakt graag en vol overtuiging haar eigen afweging hierin.

Wij stellen vast dat onze scholen uitzonderlijk goed beveiligd zijn en met de aanwezigheid van onze de Koninklijke Marechaussee en onze eigen beveiligingsmensen wij geen enkele twijfel hebben bij het openhouden van onze scholen.

Er geldt hoe dan ook een substantieel hoger beveiligingsniveau op onze locaties, zonder dat hiervoor een concrete aanleiding bestaat. Om ook het zekere voor het onzekere te nemen, zal er wel extra mankracht worden ingezet, maar nodig is dit niet.

Wij kunnen ons voorstellen dat een en ander een onrustig gevoel geeft, maar de situatie in Belgie regardeert ons niet voor de duidelijkheid.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact met mij opnemen via Kantoor

Met vriendelijke groet,

Aboed Shabi
Voorzitter JBO

Volg ons voor dagelijkse updates: Facebook | Twitter

Advertentie (4)