IJAR activiteit: Verenigd in diversiteit

2015-04-15 ijar activiteitIn tijden van maatschappelijke onrust is solidariteit broodnodig; en niets is sterker dan verbinden ondanks verschillen. De zoektocht naar die verbinding is echter niet makkelijk. Hoor- en wederhoor, empathie en begrip zijn daarbij kernwaarden en van daaruit zullen gemeenschappelijkheden fungeren als bouwstenen voor onze samenleving.

Als studentenverenigingen Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E., Anatolia en IJAR organiseren wij daarom samen een avond dat in het teken zal staan van interreligieuze en interculturele diversiteit, verbinding en solidariteit. Op deze avond zullen wij hedendaagse problemen op academisch niveau bespreekbaar maken onder studenten.

Daarbij presenteren wij met genoegen 3 interessante sprekers die ieder vanuit hun expertise toespraken zullen houden. Emre Unver, politicus en gemeenteraadslid PvdA Amsterdam zal de dagvoorzitter van de avond zijn. Verder zullen Prof. Dr. Manuela Kalsky Prof. Dr. Matthias Smalbrugge, beiden theoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam een bijdrage leveren. Uiteraard is er tijdens de avond ook ruimschoots tijd voor interactie met de sprekers, alsook (vreedzaam) debat en discussie tussen gasten onderling.

Datum: 6 Mei
Tijd: 18.30 – 21.00
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam
Lokaal: HG-2A00

Geef je op via de link: http://goo.gl/olYnwv

Advertentie (4)