Mededeling NIK: Onrust over sluiting Marcus als ongegrond

nik

INGEZONDEN MEDEDELING VAN HET NIK:

Onrust over sluiting van Marcus als Nederlandse kosjere slagerij is ongegrond
Sjechieta is tegen de Europese trend in voor Nederland geborgd. Het afgesloten convenant en het addendum daarop zorgt ervoor dat in Nederland juist wel kosjer geslacht mag blijven worden, terwijl bijvoorbeeld in België een verbod is aangenomen. Marcus mag commercieel blijven doen wat het altijd al doet, business als usual. Een exportverbod is niet aan de orde en in strijd met EU regels. Marcus mag ook blijven exporteren als dat nodig is om de Nederlandse markt rendabel van vlees te voorzien. Dat is juist expliciet in de onderhandeling over het akkoord afgesproken.

CONCERN CLOSURE DUTCH KOSHER BUTCHER UNFOUNDED

The concern about the closure of Marcus as Dutch kosher butcher is unfounded. Against developments in other European countries religious Jewish slaughter is secured for the Netherlands. The agreement ensures that in the Netherlands kosher slaughtering can continue, while in Belgium, for example, a ban has been passed in parliament. Marcus can continue to do business as it has always done; business as usual. An export ban is not under consideration and would violate EU rules.

Advertentie (4)