Open brief IPOR: Communicatie rond sjechieta onduidelijk

jonet

Open brief van enkele IPOR vertegenwoordigers n.a.v van de berichtgeving over de Shechieta
IPOR, woensdag 19 juli 2017

Twee weken geleden tekenden de heer Soesman en de heer Vis een addendum op het convenant tussen de regering en het NIK. Dit naar aanleiding van eerdere berichten en een aanvulling daarop de website en Facebookpagina van IPOR.
Soesman doet net voorkomen alsof deze handtekening ervoor heeft gezorgd dat de Shechieta in Nederland nu gered is.
Maar is dat nou zo?
Naar onze mening stelt het NIK de zaken wat mooier voor dan ze, mogelijk, zijn. De aanvullende afspraken op het reeds bestaande convenant stuiten op kritiek van belanghebbenden. Een groot gedeelte van de kosher etende Joodse Gemeenschap heeft behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de halachische haalbaarheid van de afspraken. Tevens geeft de enige koshere slagerij (Marcus’) van Nederland aan dat hij zonder export zijn slagerij moet sluiten. Slagerij Marcus heeft na het lezen van het convenant geconcludeerd dat de export van het vlees in ieder geval niet meer mogelijk is.
De communicatie namens Soesman is onvolledig. En dat is betreurenswaardig.
Van belang is te vermelden dat noch de PC noch de CC van te voren bekend was met de inhoud van de afspraken. PC leden menen nu dat Soesman de handtekening onder afspraken onbevoegdelijk heeft gezet.
Zoals reeds hierboven aangehaald zijn vele direct belanghebbenden ongerust en ontevreden over de aanvullende afspraken. Inmiddels heeft de slagerij Marcus voorbereidende stappen genomen het NIK en Soesman aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.
Het NIK plaatst nu allerlei berichten op social media maar pareert de kritiek; of niet inhoudelijk.
Voorafgaande aan het maken van de afspraken is de CC en PC niet inhoudelijk geïnformeerd. De communicatie achteraf heeft veel weg van paniek voetbal
Bij lezing van het door de voorzitter van de PC van het NIk getekende addendum van de overeenkomst staat duidelijk vermeld, dat vlees uitsluitend voor gebruik in Nederland mag worden geslacht . (Artikel 3, 1ste paragraaf)
Uiteraard zijn wij geen commerciële partij in deze zaak, maar bevreemd het ons toch dat hier niet de gepaste aandacht aan is gegeven.
De onduidelijkheden, ontstaan door de diverse communicaties, geven te denken.

Met vriendelijke groeten,
Max Loewenstein, CC-lid & penningmeester IPOR
Ellen van Praagh, CC-lid & voorzitter IPOR
lid Avi Ovadia, PC-lid
Gidi Markuszower , PC-lid

Advertentie (4)