De comeback van de kibboets

Kibboetsen zijn met hun tijd meegegaan en zijn niet meer alleen afhankelijk van land-en tuinbouw. De overkoepelende kibboets vereniging heeft meegedeeld dat kibboetsen in 2018 circa $30 miljoen hebben geïnvesteerd in Israëlische startups. Dat is 45% meer dan in voorgaande jaren.

De kibboets vereniging gaf daarbij aan dat de investeringen werden gedaan via het Hamashtela-fonds, een organisatie dat is bedoeld voor het stimuleren van technologie en innovatie in de kibboetsen. De kibboetsen beweren Israël’s eerste startups te zijn en zetten hun zinnen op nieuwe technologieën. Naast landbouw en industrie streven ze de laatste jaren naar de ontwikkeling van een derde pijler: technologie om de economische welvaart te vergroten.

De kibboets industrie investeert tevens ook meer geld om hun fabrieken te innoveren. De omzet van kibboetsen bedroeg bijna NIS 45 miljard, iets meer dan de €10 miljoen omgerekend naar de huidige wisselkoers. De kibboetsen hebben circa 30.000 leden en externe werknemers in dienst, schrijft de Times of Israel.

Na een sleutelrol te hebben gespeeld bij de oprichting van de staat Israël, kregen de kibboetsiem in de jaren ’80 te maken met sociale en economische malaise als gevolg van de financiële crisis in die tijd. Teleurgesteld door het falen van het model van de economische coöperatie naar socialistisch model, vertrokken veel jonge leden naar de steden.

In de jaren ’90 begonnen de kibboetsen met een comeback door het verlaten van hun socialistische roots. In die jaren begonnen veel kibboetsen grootschalige industriële ondernemingen op te richten. Ook kregen kibboetsleden salaris, konden ze huizen kopen, mochten ze buiten de kibboets gaan werken en werden mensen van buiten de kibboets in staat gesteld bij hen te werken.

Advertentie (4)