Binnenland

Al in 2013 was de Nederlandse regering op de hoogte van Duits pensioen aan Nederlandse SS’ers

Al in 2013 was de Nederlandse regering op de hoogte dat voormalige Nederlandse Waffen SS’ers uit Duitsland pensioen ontvingen. Dit blijkt uit een artikel van 17 juli 2015 in het NIW. Terwijl Holocaust overlevenden over hun pensioen belasting met betalen , gebeurt dit niet bij de Duitse pensioenen aan ex SS’ers.

Al in 2013 stelde de CDA’er Pieter Omtzicht vragen aan de toenmalige minister van Financiën over de uitwisseling van informatie tussen de Duitse staat en ons land, betreffende het oorlogspensioenen voor Nederlandse vrijwilligers van de Waffen-SS betreft. Of liever het gebrek aan die informatie, want Omtzigt was erachter gekomen dat de oud-SS’ers niets in de weg werd gelegd bij het ontduiken van belastingen en het frauderen met toeslagen.

Een Nederlandse oud-SS’ hoeft zijn Duitse pensioen niet op te geven aan de Nederlandse fiscus. Deze tast dan ook volledig in het duister, want Duitsland heeft decennialang geen informatie gedeeld met de Nederlandse overheid over wie die pensioenen heeft ontvangen.

Het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, schat het aantal Nederlanders in de Waffen-SS op 22.000 tot 25.000, maar laat desgevraagd weten geen idee te hebben hoeveel van hen pensioen hebben ontvangen of om wat voor bedragen het gaat. Zeventig jaar na dato spreekt het NIOD van een ‘onontgonnen en gecompliceerd terrein’. De situatie zou in 2012 zijn verbeterd met een nieuw verdrag tussen de twee landen, maar tot op de dag van vandaag kan staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) niet garanderen dat dit ook gebeurt.

Het komt er dus simpel gezegd op neer dat sinds 2013 de Nederlandse regering niets heeft ondernomen om Duitse pensioenen aan Nederlandse ex. SS’ers te belasten, terwijl in diezelfde tijd Holocaust overlevenden werden gekort op hun pensioenen.

Reacties