Brief aan Amnesty International

Amnesty InternationalAmnesty International ontving deze week onderstaande brief van Olaf Oudgenoeg. Deze brief hebben wij integraal overgenomen.

De brief komt op hetzelfde moment naar buiten als een onafhankelijk rapport over deze mensenrechtenorganisatie, waaruit blijkt dat er op het hoofdkantoor van Amnesty International in London een giftige bedrijfscultuur heerst. Dat schrijft de NOS vandaag op haar website.

Uit het rapport kunnen wij opmaken dat niet alleen Israel onderwerp is van pesten, publiekelijke beledigingen en discriminatie, maar ook dat deze cultuur op de werkvloer van Amnesty aan de orde van de dag is. Verontrustend nieuws van wat ooit een respectabele mensenrechtenorganisatie was.

Brief aan Amnesty International Nederland

T.a.v. dhr. E. Nazarski, directeur (Amnesty International) Antisemites International

Laat ik u allereerst feliciteren met de nieuwe naam van uw verderfelijke organisatie, vanaf nu heet u Antisemites International. Een naam die prima bij uw organisatie past gezien het verleden en heden van uw organisatie.

Met veel tromgeroffel en vooral veel leugens riep u recent een aantal grote online bookingsbedrijven op om hun aanbod van overnachtingsmogelijkheden in “Israëlische nederzetting in bezet Palestijns gebied” te verwijderen omdat dit zou bijdragen aan hun bestaan en uitbreiding.

Laat ik eens even verder inzoomen op uw oproep en uw leugenachtige weergave van de feiten.

1. Het betreft hier geen nederzettingen, maar gewone dorpen en steden waar Israëlische burgers wonen, werken en naar school gaan.

2. Deze zgn. nederzettingen zijn niet illegaal. Volgens de Oslo akkoorden heeft Israel het recht deze dorpen en steden te besturen en uit te breiden zolang er geen definitieve oplossing is voor het Israëlisch / Arabisch Palestijns conflict.

3. Het is voor bedrijven noch voor de bestuurders van een betwist gebied verboden om in dergelijke betwiste gebieden normale economische activiteiten te ontplooien, faciliteiten voor de bewoners aan te leggen en werkgelegenheid door b.v. toerisme te creëren. Dit is overigens ook bevestigd door o.a. de Franse rechter (hof van hoger beroep van Versailles).

4. Deze zgn. nederzettingen bevinden zich niet in bezet Palestijns gebied.
De Westbank zoals dit gebied, overigens foutief genoemd wordt, de correcte naam Is Judea en Samaria, is door de Volkerenbond op 24 Juli 1922, net als de rest van het huidige Israel, de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte, toegekend aan het Joodse volk (de Israëlieten) om aldaar een eigen staat te vestigen. Daarmee is dit gebied volgens internationale wetgeving Israëlisch grondgebied. Overigens kan geen enkele (niet bindende) VN resolutie daarin verandering in brengen aangezien dit van de VN statuten niet mag (artikel 77).

Judea en Samaria, inclusief Oost Jeruzalem, werden door de Jordaanse Hasjemieten in 1948 veroverd tijdens de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog. Deze bezetting was illegaal aangezien het gebied bestemd was om de Joodse staat op te vestigen. Tijdens de bezetting werden honderden Synagogen vernield en tienduizenden Joden werden vermoord of verdreven, hele dorpen en steden verdwenen of werden gearabiseerd. Verder werden honderdduizenden Jordaniërs (al dan niet gedwongen) naar het gebied gestuurd om het te koloniseren. Tijdens de 6-daagse oorlog in 1967 veroverde de Israëlische strijdkrachten het gebied terug op de Jordaniërs.

5. Het gebied dat u zo graag West Bank noemt, een naam verzonnen door de hierboven genoemde Hasjemitische bezetters, is nooit Palestijns grondgebied geweest, noch is er een Palestijnse staat op gevestigd geweest. Het gebied werd door Israel op de Jordaniërs terugveroverd. Het gebied is dus geen bezet Palestijns gebied, maar hooguit door Israel legitiem terugveroverd gebied. In plaats van te spreken van bezette gebieden kunnen we dus hooguit van betwiste gebieden spreken.

6. U stelt dat de regering van Israel nederzettingen dorpen bouwt dichtbij archeologische plaatsen om de historische verbintenis van het Joodse volk met de regio te benadrukken. Het is onzin dat dit de reden is voor het bouwen van deze dorpen, de dorpen zijn vaak al eeuwen oud en altijd al bewoond geweest door Joden. Steden als Hebron, Bethlehem (beide Hebreeuwse namen) zijn tot de verovering door de Jordaniërs altijd Joods geweest. Het klopt inderdaad dat dit gebied vol ligt met bewijs dat het land al eeuwenlang bewoond werd door Joden. Hoeveel meer bewijs wilt u hebben dat er geen sprake is van Palestijns gebied!

7. U stelt dat de online bookingsbedrijven mensenrechtenschendingen aanwakkeren. Ook dit is een leugen aangezien er in Judea en Samaria niet op grote schaal mensenrechten worden geschonden. De Arabieren in Israel en in Judea en Samaria hebben een hogere levensverwachting, een lagere kindersterfte, zijn hoger opgeleid en kennen minder analfabetisme dan hun Arabische broers en zussen in de buurlanden waar Arabieren een meerderheid vormen. Juist in die landen worden de mensenrechten zwaar geschonden door bijvoorbeeld vrouwen besnijdenissen en lijfstraffen, antihomo wetgeving en discriminatie van vrouwen, stenigingen en de doodstraf.

Hoe zou een bedrijf als booking.com de mensenrechtenschendingen moeten aanwakkeren. Het enige dat zij doen is mensen met een al bestaande wil om naar een bepaald gebied af te reizen een goed aanbod doen. Zij schenden geen mensenrechten.

Uw oproep getuigt van zeer diepgeworteld antisemitisme in uw organisatie. Waarom roept u deze (en andere bedrijven) niet op om hetzelfde te doen met vermeldingen in andere bezette (of liever betwiste) gebieden?

Wat dacht u bijvoorbeeld van verwijderen van hotels op Noord Cyprus dat al jaren door Turkije wordt bezet. Of het stopzetten van vluchten en vakanties naar Iran, het land waar onlangs nog een vrouw met meer dan 100 zweepslagen werd bestraft voor het drinken van een biertje, waar homo’s worden gestenigd en christen hun geloof niet vrij mogen belijden. Onze eigen KLM biedt dergelijke vluchten aan, en vliegtickets.nl weet de weg naar dit land met zijn ontelbare mensenrechtenschendingen prima te vinden. Ook reizen naar Rusland vindt uw organisatie opmerkelijk genoeg geen enkel probleem. Dit land vergiftigd journalisten, laat politieke vijanden vermoorden, kent geen enkele vrijheid van meningsuiting.

WAAROM mogen al deze bedrijven van u wel reizen naar dit soort landen aanbieden? U pikt Israel er uit omdat uw organisatie tot het bot antisemitisch is. Want als u Israel anders behandelt dan andere landen dan bent u gewoon antisemiet.

Met vriendelijke groeten maar *niet* hoog achtend,
O. A. Oudgenoeg

Advertentie (4)