Nieuw schoolboek van Noordhoff laat betekenis Jeruzalem voor Joden weg

Noordhoff Uitgevers heeft een nieuw schoolboek uitgebracht waarin Jeruzalem belangrijk wordt genoemd voor Moslims en Christenen. Over de Joodse geschiedenis wordt niet gesproken, die wordt voor het gemak weggelaten. Wel worden Joden beschuldigt van “Etnische zuivering”, schrijft JTA naar aanleiding van een publicatie van Likoed Nederland.

Het nieuwe studieboek over sociale kwesties met de titel “Plein M”, uitgebracht door Nordhoff Uitgeverij, is bedoeld voor VMBO onderwijs. Het stelt dat Jeruzalem heilig is voor moslims en christenen, maar spreekt niet over Joden. Het stelt ook dat Joden en christenen in de loop van de geschiedenis door de Arabieren “over het algemeen goed werden behandeld”. Het vermeldt niet dat Joden een extra belastingen moesten betalen. Ook wordt met geen woord gerept over de vele pogroms tegen Joden in Arabische landen vóór en tijdens de vlucht van minstens 800.000 Joden uit die landen in de 20e eeuw. Tegenwoordig wonen er minder dan 7.000 Joden in Arabische wereld.

Likoed Nederland, een pro-Israëlische groep, noemde het boek in een verklaring zondag jl. een vorm van ‘historische vervalsing’ en voegde eraan toe dat het ‘leest als Palestijnse propaganda.’

Nordhoff heeft niet gereageerd op het verzoek van JTA voor een reactie. In 2015 verdedigde dezelfde uitgever een geschiedenisboek waarin staat dat David Ben-Goerion, de eerste premier van Israël, de oprichting van de staat verklaarde “nadat Joodse milities moorden in Arabische dorpen hadden uitgevoerd en honderdduizenden Palestijnen waren gevlucht en zich vestigden in het vluchtelingenkamp aan de andere kant van de grens”. Dat boek vermeldt geen Arabische gruweldaden tijdens hetzelfde conflict.

Het Nederlandse ministerie van onderwijs heeft een relatief liberaal beleid ten aanzien van welke schoolboeken als lesmateriaal kunnen worden gebruikt. Het staat scholen en leraren vrij om zelf te bepalen welke schoolboeken worden gebruikt.

Advertentie (4)