Groenlinks Kamerlid Bram van Ojik: “Wij hebben nooit voor een Israël boycot gepleit”

Bram van Ojik - Groenlinks
Bram van Ojik met flyer: “Koop geen Israelische producten”

Eerst nam het Groenlinks-congres een pro-BDS-motie aan. Daarna nuanceerde Kamerlid Bram van Ojik deze, om vervolgens op de partijwebsite afstand te nemen van de anti-Israëlbeweging. Waar staat Groenlinks nu ten opzichte van BDS? Partijprominent en buitenlandwoordvoerder Van Ojik legt het uit aan het NIW.

“Het gaat Groenlinks puur om de vrijheid van meningsuiting, een belangrijk uitgangspunt in onze democratie en rechtsstaat. We verzetten ons tegen een verbod op het uiten van standpunten. Dat is het doel van de motie die tijdens het congres is aangenomen. De motie staat los van de doelen van BDS, die ondersteunt Groenlinks niet,” schreef van Ojik. Om daar enigszins ambivalent aan toe te voegen: “We zijn wel voor het gebruik van economische druk als pressiemiddel in landen waar de rechtsstaat in het geding is en mensenrechten worden geschonden.” Wat ondanks zijn eerdere woorden wel verdacht veel leek op het steunen van BDS. Niet voor niets sprak Bleich over een ‘januskop’. Daarmee bedoelde zij de BDS-beweging zelf, maar het leek ook te kunnen slaan op de houding van Groenlinks zelf.

En toen was daar opeens een tekst van Van Ojik op de website van Groenlinks, waarin expliciet afstand genomen werd van BDS. “De motie is niet bedoeld als steun aan de doelen van BDS. Sterker nog: Groenlinks is niet voor een boycot van Israël,” is daar te lezen. Dit lijkt lijnrecht in te gaan tegen de door de partijleden aanvaarde motie en deels ook tegen de tekst van Van Ojik in het NIW-Forum.

Lees hier het hele interview met verrassende uitspraken

Advertentie (4)