U BENT GEWAARSCHUWD!!

Ons heeft het bericht bereikt dat het NRC het voornemen heeft om Joodse Nederlanders te benaderen voor een interviewen over hun ervaring met antisemitisme. Volgens onze informatie is het de bedoeling dat de geïnterviewde met naam en foto in het dagblad worden afgedrukt.

Uit recentelijk verschenen onderzoeken blijkt dat er in Europa een explosieve toename is van antisemitisme en het daaruit voortvloeiende onveiligheidsgevoel. Het is zaak dat wij als gemeenschap deze hernieuwde opleving van antisemitisme en ´antizionisme` van een krachtig tegengeluid voorzien. Het is derhalve alleen maar toe te juichen dat op een landelijk platform aandacht is voor het opkomende ´nieuwe normaal.´

Dat uitgerekend het NRC met een dergelijk artikel komt is op zich al bijzonder aangezien de visie van dit dagblad ten aanzien van Israel en de Joodse gemeenschap niet altijd even positief is/was. Onder het hoofdredacteurschap van Peter Vandermeersch is er een met, destijds correspondent in Israel, Derk Walters een hoog oplopend conflict ontstaan tussen de Israelische overheid en het NRC.

Uit onderzoek bleek Walters contacten te onderhouden met personen en organisaties die Israel niet welgezind waren en zelfs meer dan dat.

Dat juist deze journalist een item gaat maken over antisemitisme is bedenkelijk, zeker als het item vermoedelijk geplaatst gaat worden op of rondom 4 mei. Is Walters bezig om zijn blazoen schoon te poetsen?

In 2017 schreef OpinieZ een artikel over deze activistische journalist dat we u niet willen onthouden. Het staat iedereen uiteraard vrij om een interview te geven. Het is onze taak u te informeren met wie u zaken doet.

Lees hier nog even na hoe Derk Walters staat t.o.v. Joden en Israel.