Video van een bijzondere plek in Jeruzalem : Mount of Olives

    We hebben je al heel vaak in Jeruzalem rondgeleid, maar nooit op deze manier. ILTV.tv’s Emanuelle Kadosh wordt vergezeld door Asaf Peled van Shin Luxury Tours, waar hij haar het pad toont dat Jezus op zijn laatste dag nam. Beginnend bij de Olijfberg!

    De Olijfberg de grootste en heiligste begraafplaats in de Joodse wereld, met ongeveer 70.000 graven, is de Joodse begraafplaats gelegen op de hellingen van de Olijfberg. Het is de laatste rustplaats van bekende figuren als Eliezer Ben-Yehuda, Rabbi Abraham Isaac Kook, Rabbi Obadja van Bertinoro (Bartenura), Rabbi Yehuda Hehasid (Rabbi Judah de Vrome) en heilig Land geleerden Rabbi Yehosef Schwartz en Samuel Klein .

    Na de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 werden op de Joodse begraafplaats op de Olijfberg ceremonies gehouden voor  de burgers en soldaten die ingezetenen van de oude stad van Jeruzalem waren en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 waren omgekomen.voor