Palestijnse leiders zaten achter de rellen op de Tempelberg (video)

Afgelopen zondag was het de 9e dag van de Joodse maand Av. Volgens de joodse traditie werden op die dag zowel de eerste als de tweede tempel vernietigd. Dezelfde dag markeerde het begin van de moslim Eid Al-Adha (Feest van het Offer).

In een poging om het recht van joden op toegang tot de berg op jl zondag te verstoren, nam de Palestijnse Autoriteit (PA) een aantal stappen, waaronder het veranderen van de tijden van de moslimgebeden op de Tempelberg en oproepen aan moskeeën rond Jeruzalem om gesloten te blijven om zodoende zoveel mogelijk mensen “te rekruteren” om de plek te verdedigen tegen de “invasies” van Joden, aldus blijkt uit onderzoek van Palestinian Media Watch.

De eerder gepubliceerde tijdschema’s voor gebeden op 9 augustus 2019 waren: de eerste gebedstijd om 04.29, de tweede (laatste ochtendgebed) om 05.56 en de derde (eerste middaggebed) om 12.44. De door de PA benoemde Grand Mufti van Jeruzalem en de Palestijnse gebieden besloot het tweede ochtendgebed uit te stellen tot 07.30 uur. Het doel was om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de Tempelberg aanwezig zouden zijn wanneer de Joden zouden beginnen met het bezoeken van de Tempelberg.

Het is veelbetekenend dat de ochtendgebeden op maandag, na de botsingen, toen het joden verboden was de Tempelberg te betreden, teruggegaan werd naar de oorspronkelijke gebedstijden.

Eerder werd al er al op de Palestijnse tv een oproep gedaan om in grote getale naar de al-Aksa moskee te komen.

In onderstaande video van de rechtstreekse tv uitzending vanaf de Tempelberg op PA TV is te zien hoe deze tactiek slaagde. Terwijl de Joodse bezoekers van plan waren om de Tempelberg via de Mughrabi (Morroco) Poort te betreden verzamelde een menigte Palestijnen zich op die plek om de Joodse bezoekers de weg te blokkeren. Om 09.10 uur, riep de Mufti op voor het houden van een “​​spontane gebedsessie” bij de ingang van de Mughrabi poort.

Ter voorbereiding op deze gebeurtenissen had de Mufti de bewering al herhaald dat “de Al-Aqsa-moskee het enige recht van de moslims is, en dat noch de bezettingsautoriteiten noch iemand anders het recht heeft zich in zijn zaken te mengen …” (Officiële PA-krant Al-Hayat Al-Jadida , 7 augustus 2019).

De ‘adviseur voor religieuze zaken en Opperste Shari’ah-rechter Mahmoud Al-Habbash van PA-voorzitter Mahmoud Abbas, gaf een soortgelijke reden voor het uitstellen van de ochtendgebeden in een bericht op zijn Facebook account. Al-Habbash riep op voor “Ribat”, wat islamitisch verzet is en verwijst naar alles van regelrechte terreur tot stil protest, en voegde eraan toe (wat een directe oproep tot geweld lijkt te zijn): “de Al-Aqsa-moskee is onze Jihad.”