Hooggerechtshof moet beslissen of een orthodox huwelijk waar opperrabbinaat niet bij betrokken was, rechtsgeldig is

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Israels Hooggerechtshof boog zich woensdag over een verzoekschrift van een Israëlisch echtpaar dat meer dan drie jaar in een orthodoxe joodse ceremonie trouwde zonder dat het belangrijkste rabbinaat van het land erbij betrokken was.

Het rabbinaat heeft geweigerd Noam Oren (26) en zijn vrouw als zijnde gehuwd te registreren, maar verbood hen ondertussen ook om met iemand anders te trouwen. Het echtpaar trouwde in 2016. Beide zijn religieus-orthodoxe joden.

De hoorzitting van woensdag – 18 maanden nadat de petitie was ingediend – is de eerste keer dat een controversieel amendement dat alternatieve, “privé” bruiloften buiten het Opperrabbinaat verbiedt, zal worden getest in de hoogste rechtbank van Israël. Dit controversieel amendement is enkele jaren geleden gepasseerd en duidt op een mogelijke straf van maximaal twee jaar gevangenisstraf voor koppels die in dergelijke ceremonies trouwen en voor rabbijnen die het huwelijk voltrekken.

Advocaten die het echtpaar vertegenwoordigen, zullen de rechters vragen de betwiste wijziging, die niet door de politie wordt uitgevoerd, in te trekken.

De petitie werd in maart 2018 ingediend door de Mavoi Satum-organisatie, een NGO die vrouwen helpt die een scheiding door hun man worden geweigerd en die ook een programma uitvoert voor alternatieve religieuze huwelijken, waaronder die van Oren en zijn vrouw.

In een gesprek met The Times of Israel , zei Oren dat de reden dat hij voor een alternatieve ceremonie koos was dat het rabbinaat weigert huwelijksinzegeningen te leiden als ze een bepaling bevatten die het huwelijk met terugwerkende kracht annuleert in het geval een van de partners weigert een echtscheiding toe te kennen of te aanvaarden, waardoor een problematisch scenario wordt vermeden dat kan voorkomen dat vrouwen vele jaren niet kunnen hertrouwen.

Het huwelijk van Oren en zijn vrouw werd voltrokken door de Orthodoxe rabbijn Dr. Michael Avraham, die les geeft aan het Jesselson Institute for Advanced Torah Studies aan de Bar Ilan University, maar niet door het rabbinaat is gemachtigd om huwelijken te sluiten.

Het echtpaar liet hun huwelijk vervolgens bevestigen door een rabbijnse rechtbank geleid door de orthodoxe rabbijn Avraham Dov Levin, een voormalige ambtenaar van het Opperrabbinaat die in 2016 lid werd van het alternatieve huwelijksprogramma van Mavoi Satum, nadat hij het rabbinaat ervan beschuldigde dat het niet in staat was om op adequate wijze achtergrondcontroles uit te voeren of iemand Joods was of niet.

Maar toen het paar zich probeerde te registreren als getrouwd bij de autoriteiten, wees het rabbinaat hun verzoek af op basis van het wettelijke amendement dat privéhuwelijken verbood. Tot overmaat van ramp oordeelde het dat de echtelijke staat van het paar “in twijfel” was, omdat hun huwelijk niet werd uitgevoerd in overeenstemming met de Joodse wet ( lees rabbinaat), wat betekent dat het hen is verboden om met anderen te trouwen.

De enige manier die door het rabbinaat werd geboden om het echtpaar uit die impasse te bevrijden, was om een tweede huwelijksceremonie uit te voeren, zonder hun huwelijkse scheiding en zonder de traditionele zegeningen, door een rabbijn erkend door de religieuze autoriteit.

De Mavoi Satum-petitie aan het Hooggerechtshof namens Oren en zijn vrouw beoogt het Opperrabbinaat te dwingen zijn standpunt over huwelijkse voorwaarden te formaliseren, en, hoopt de NGO, de criminalisering van officiële huwelijken buiten de grenzen van de staatsautoriteiten terug te draaien.

“Ik hoop dat we met deze petitie nieuwe wegen zullen inslaan voor de erkenning van huwelijken die niet door het rabbinaat in de staat Israël worden uitgevoerd”, zei Batya Kahana-Dror, de advocaat die de Orens vertegenwoordigt en voormalig directeur van Mavoi Satum.

Ter verduidelijking : Israel’s Opperrabbinaat houdt toezicht op alle persoonlijke statuskwesties voor Joden, inclusief huwelijk en echtscheiding, en erkent geen burgerlijke huwelijken in het land of ceremonies uitgevoerd door niet aan het Opperrabbinaat verbonden rabbijnen.