Lieberman: ‘Geen compromissen sluiten over religie en staat’

Avigdor Lieberman. Screenshot: Twitter

Avigdor Lieberman, de leider van de politieke partij Israël Ons Huis (Yisrael Beitenu), kwam vrijdag met een lijst met eisen met betrekking tot religie en staat. Lieberman zegt dat de eisen de absolute minimum zijn waar zijn seculiere partij in de onderhandelingen mee instemt om een coalitieregering te vormen.

Het zijn dezelfde eisen waar Lieberman en zijn partij zich al eerder hard voor maakten. Onder meer pleit Lieberman voor het afschaffen van de “mini-supermarktenwet”, die vorig jaar werd aangenomen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft met deze wet de bevoegdheid om toezicht te houden op de supermarkten en mag deze ook verplichten om tijdens de Sjabbat dicht te blijven. Volgens Lieberman moet de wet in z’n geheel worden afgeschaft.

Lieberman sprak zich ook weer uit over verplichte dienstplicht óók voor de ultra-orthodoxe jongeren. Deze wet is opgesteld in de tijd dat Lieberman minister van Defensie was. De ultra-orthodoxe gemeenschap wijst deze wet af, maar is bereid een versoepeld voorstel te accepteren.

De discussie over openbaar vervoer tijdens de Sjabbat bleek ook nog steeds een belangrijke voorwaarde voor Lieberman. Volgens hem en zijn partij moet openbaar vervoer worden toegestaan tijdens de Sjabbat. Tel Aviv en een aantal andere omliggende gemeenten zijn vorige week een gratis busdienst met zes verschillende lijnen begonnen. Dit bleek een groot succes, maar zorgde ook voor weerstand uit de ultra-orthodoxe gemeenschap.

Verder wil Lieberman dat gemeentelijke rabbijnen de bevoegdheid krijgen om bekeringen tot het Jodendom uit te voeren en er moeten onbeperkte rechten op het burgerlijk huwelijk zijn. Tot op heden worden beide taken uitgevoerd door, door het opperrabbinaat aangewezen rabbijnen.

‘Dit minimumpakket aan eisen is ook vandaag geldig voor iedereen die geïnteresseerd is’, schreef Lieberman.

In mei weigerde Israël Ons Huis toe te treden tot een regering wegens meningsverschillen met de ultra-orthodoxe partijen, onder andere over militaire dienstplicht. Lieberman dringt aan op een eenheidsregering tussen de Likoed, Blauw-Wit en Israël Ons Huis.