Likud parlementariër Gideon Sa’ar tegen Netanyahu: “Er is geen sprake van een coup”

Gideon Sa’ar. Screenshot YouTube

Sa’ar waarschuwde dat de reactie van Netanyahu op de aanklachten die donderdag door de procureur-generaal bekend zijn gemaakt onverantwoordelijk en gevaarlijk zijn.

Premier Netanyahu beweerde dat de aanklachten tegen hem “een vooropgezet plan was” en eiste dat de wetshandhavingsinstanties en personen die de zaken hebben onderzocht, zelf moeten worden onderzocht.

“Dit is geen poging tot staatsgreep. Dat klopt niet”, zegt de prominente Likud politicus Sa’ar. “Het is onverantwoordelijk om deze claim te uiten. Het schaadt de benadering van de Likud partij. Het beoogt niet de hervorming, maar het vernietigen van de wetshandhaving hiërarchieën.”

“Je kunt een beslissing van de procureur-generaal geen poging tot een staatsgreep noemen. Dit veroorzaakt chaos in het land”, waarschuwde Sa’ar. Ook betreurde hij “het gif van het demoniseren van delen van de bevolking.” Net als Trump, hekelt Netanyahu met regelmaat over de invloed van linkse media en ngo’s in Israël.

Voorts benadrukte Sa’ar dat Netanyahu “het vermoeden van onschuld behoudt” en zei dat hij hoopte dat de premier zijn naam kan zuiveren. Hij merkte ook op dat er momenteel geen wettelijke belemmering is voor Netanyahu om als premier door te gaan. “Het is geen juridisch probleem, het is een politiek probleem.”

Hij zei dat Netanyahu bij de laatste twee verkiezingen had bewezen dat hij niet in staat is een meerderheid te winnen en opzij moet stappen om iemand anders de Likud partij te laten leiden. “Alleen met een nieuwe leider kan de Likud de macht behouden, een einde maken aan de politieke impasse en het land Israël redden.” Gideon Sa’ar wordt zelf door politieke analisten in Israel genoemd als een mogelijk opvolger van Netanyahu.

“Bij de twee vorige verkiezingen kon door Netanyahu geen regering worden samengesteld. Hij kreeg de volledige steun van de gehele Likud, ook al maakte hij fouten, zoals het naar huis sturen van de Knesset in mei”, zei Sa’ar.

“Denkt iemand dat hij bij een derde, vierde, vijfde of zesde verkiezing wel een regering zou kunnen samenstellen? Of er is een voortzetting van deze politieke crisis of we verliezen de macht aan onze politieke rivalen.”

“De enige manier om de staat van deze crisis te redden en de Likud aan de macht te houden is om onmiddellijk een leiderschapsverkiezing in de Likud te houden.”

“Ik dring er bij de premier op aan: sta vroege voorverkiezingen binnen de Likud toe. Sta vrije verkiezingen toe, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de Likud de macht behoudt en we deze crisis oplossen, waarvan je terecht zegt dat het ons tot een lachertje van de wereld maakt.”

Sa’ar zei dat voorverkiezingen binnen twee weken moeten worden gehouden en dat hij zich tot de voorzitter van het Centrale Comité van de Likud, MK Haim Katz, zou wenden om zijn steun hiervoor te verkrijgen. Dan zou de nieuwe Likud-leider kunnen proberen een regering te vormen binnen de huidige 21-daagse periode, die de Knesset heeft om een premier te kiezen. “Zo niet, zal Israël worden gedwongen opnieuw nieuwe verkiezingen te houden.”

Als we naar snelle voorverkiezingen gaan houden, kunnen we een nieuwe regering samenstelling onder leiding van Likud,” zei hij vol vertrouwen, voorspellend dat hij zelf gemakkelijk een regering kan vormen en de natie verenigen.

“Er kunnen anderen zijn die denken dat ze dit kunnen doen,” erkende hij. “En als de kiezers denken dat Netanyahu zou moeten doorgaan als Likud-leider, zou dat de beslissing van de partijleden zijn.”

Naar aanleiding van zijn opmerkingen, die hij maakte in een interview op Channel 12 TV, is er inmiddels een storm binnen de Likud-gelederen ontstaan.

Waar men eerst nog kritiek had op hetgeen Sa’ar zei, zijn er nu diverse partijprominenten die overwegen Sa’ar te steunen.

Dat is opvallend, want sinds Netanyahu in 2009 premier werd, heeft hij met een ijzeren greep de Likud geleid, een partij die in haar zeventig-jarige bestaan slechts een handvol leiders heeft gehad.

Hoewel geen andere senior Likud-leden publiekelijk kritiek hebben geuit op Netanyahu, hebben verschillende invloedrijke Likud parlementariërs en ministers geweigerd om openbare verklaringen af ​​te leggen met steun voor de premier, hetgeen weer voer voor speculatie was in de media dat er een ‘stille muiterij’ gaande is om Netanyahu weg te werken.

Onder hen zijn de minister van openbare veiligheid Gilad Erdan, Knesset-voorzitter Yuli Edelstein, en Knesset-lid en voormalig burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat.

De voorzitter van het Likud Centraal Comité, Haim Katz, heeft inmiddels gezegd dat het mogelijk is om voorverkiezingen te ondersteunen. “Als een kandidaat zich verkiesbaar wilt stellen voor het leiderschap van de partij, zou dat moeten worden toegestaan.” Hij noemde echter geen tijdschema voor een dergelijke interne partijverkiezing.

Wie is Gideon Sa’ar?

Sa’ar komt uit een familie van Russische Joden die midden jaren ’60 naar Israël zijn verhuisd. De familie vestigden zich in Sde Boker, een kibboets in de Negev woestijn. Zijn vader was de lijfarts van niemand minder dan David Ben-Gurion, Israel’s eerste premier en founding father van de Staat Israël. Na zijn diensttijd in het Israëlische leger (IDF), studeerde hij politicologie en rechten aan de Universiteit van Tel Aviv. Vervolgens werkte Sa’ar enige jaren voor de procureur-generaal en de staatsadvocaat, waarna hij in 1999 een secretariële functie bij de regering kreeg.