Moody’s is zeer positief over Israels economie “beter dan in veel andere landen”

Ter illustratie. Screenshot Twitter

Volgens Evan Wohlmann, senior credit officer van Moody’s, is de economische groei van Israël in de afgelopen tien jaar de meeste andere geavanceerde industrielanden voorbijgestreefd.

Internationaal credit ratingbureau Moody’s heeft een zeer positieve beoordeling gegeven van de Israëlische economie en heeft de A1-rating van de staatsschuld opnieuw met positieve vooruitzichten bevestigd .

Het rapport vestigt de aandacht op de verbetering van de schuldquote van Israël in het afgelopen decennium, en wees erop dat “het een van de weinige geavanceerde landen is die nu een lagere schuldquote heeft dan vóór de wereldwijde financiële crisis.

“De economische groei van Israël heeft de afgelopen tien jaar de meeste andere geavanceerde industrielanden overtroffen, aangedreven door een sterk concurrerende hightech exportsector en een gediversifieerde economische basis die nu ook de energie-export omvat,” zei Evan Wohlmann, Vice President – Senior Credit Officer van Moody’s en de auteur van het rapport.

“De ontwikkeling van het Leviathan-gasveld zal de netto crediteurenpositie van Israël waarschijnlijk verder versterken,” aldus Wohlmann.

De belangrijkste risico’s voor de kredietwaardigheid van Israël zijn volgens Moody’s van politieke aard. Een daarvan is de escalatie van kleinschalige conflicten in de regio en het conflict met de Palestijnen. De andere is de interne politieke onzekerheid nadat er na twee verkiezingen niemand erin is geslaagd een nieuwe regering te vormen.

“Het huidige verlengde verkiezingsseizoen heeft de politieke onzekerheid en de traagheid van de hervormingen doen toenemen, terwijl er ook vertraging zal optreden bij de alomvattende inspanningen om het groeiende begrotingstekort aan te pakken.

“Een nieuwe regering moet de inspanningen intensiveren om het begrotingstekort te verminderen, hetgeen kredietpositief zal werken,”

Verdere ontwikkeling van het Leviathan-gasveld en meer duidelijkheid over de potentiële omvang en timing van de economische en fiscale voordelen zouden kredietpositief zijn, “stelt het rapport, hoewel omgekeerd,” de vooruitzichten zouden kunnen worden gestabiliseerd als geopolitieke ontwikkelingen de economische stabiliteit van Israël wezenlijk zouden verstoren, of als de getoonde inzet van de regering voor fiscale discipline, inclusief een lage schuldenlast, zou afnemen .”