Israël kondigt nieuwe beperkingen af.

Premier Netanyahu tijdens afkondiging nieuwe beperkingen. Foto GPO

De demissionaire regering van premier Netanyahu heeft nieuwe beperkingen in Israël afgekondigd. Beperkingen houden onder meer dat niet meer dan 2 mensen bij elkaar mogen staan, gebedsdiensten in de open lucht zijn verboden en de economie beperkt wordt tot 15%.

Op het moment dat Netanyahu zijn tv toespraak hield, zat hij nog in voorlopige zelf isolatie wegens mogelijke besmetting met het coronavirus. Inmiddels gebleken dat hij niet besmet is. Netanyahu blijft de komende 2 weken in quarantaine, tenzij hij andere instructies krijgt van het ministerie van Volksgezondheid.

Premier Netanyahu riep tijdens zijn toespraak vanuit zijn residentie de Israëlische bevolking op om tijdens Seder aan het begin van Pesach en de Pesach week zelf, geen familie of vrienden te bezoeken om verspreiding van het virus tegen te gaan. “Vier Pesach alleen”, was zijn boodschap. Dit geldt ook voor mensen die Pasen of Ramadan vieren.

Daarnaast is de lijst met nieuwe beperkingen uitgebreid, zoals uit onderstaande lijst blijkt.

 • Bijeenkomsten in openbare ruimtes zijn niet toegestaan, ook niet voor gebeden of bruiloften. Mensen die bidden, moeten dat alleen doen. Aan de Klaagmuur wordt een enkele minyan (of gebedsquotum) van 10 personen toegestaan ​​gedurende drie dagelijkse diensten, met een afstand van 10 meter van elkaar voor iedere groep.
 • Begrafenissen worden alleen in open ruimtes gehouden, bijgewoond door maximaal 20 personen.
 • Brit milah (besnijdenis) ceremonies worden gehouden met maximaal 10 personen.
 • Alvorens naar het werk te gaan, nemen werknemers hun temperatuur op en vullen ze een verklaring in over hun temperatuur en een gebrek aan symptomen (lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden Celsius, hoesten, kortademigheid). Werknemers komen binnen met hun ingevulde formulieren voor de dag en de werkgever moet ze verzamelen en bewaren. Indien een werknemer niet in loondienst is, kan de verklaring mondeling worden afgelegd.
 • Op niet-essentiële werkplekken kunnen niet meer dan 10 werknemers (op 2 meter afstand) of 15% van het werknemersrooster (afhankelijk van welke hoger is) op elk willekeurig moment aanwezig zijn. Desondanks mogen werkgevers het aantal maximale werknemers verhogen tot 30% als het essentieel is voor het handhaven van de activiteiten. Het ministerie van Economische zaken moet hierover geïnformeerd worden.
 • Op werkplekken waar werknemers geen afstand van twee meter van elkaar kunnen houden, moeten werkgevers andere maatregelen inzetten om besmetting te voorkomen.
 • Iedere medewerker wordt zoveel mogelijk voorzien van persoonlijke apparatuur. Uitrusting die van persoon wisselt, moet een strenge desinfectie ondergaan voordat deze mag worden doorgegeven.
 • Werknemers worden geïnstrueerd om strikte hygiënepraktijken te handhaven, waaronder regelmatig handen wassen.
 • Er mogen niet meer dan twee werknemers tegelijk de lift nemen.
 • Computer- en communicatietechnologie-labs zijn gecategoriseerd onder plaatsen die toestemming hebben om klanten te ontvangen in overeenstemming met de voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid.

De nieuwste regels komen bovenop de regels die vorige week zijn ingegaan die mensen verbieden om meer dan 100 meter van hun woning te reizen. Dit zijn de uitzonderingen:

 • Naar het werk gaan en terugkomen, binnen vooraf bepaalde regels wie mag werken;
 • inslaan van voedsel, medicijnen en noodzakelijke goederen en om essentiële diensten te ontvangen;
 • Het ontvangen van medische zorg
 • Bloed doneren
 • Juridische procedures
 • Het bijwonen van een demonstratie
 • Naar de Knesset gaan
 • Zorg ontvangen in een sociaal werkkader
 • Een korte wandeling van niet meer dan 100 meter van de verblijfplaats als individu of met anderen uit hetzelfde huishouden voor een onbepaalde “korte periode”
 • Iemand helpen met een medisch probleem of andere beperking die ondersteuning nodig heeft;
 • Mikve bezoek voor vrouwen, mits van tevoren aangekondigd volgens schema
 • Kinderen van ouders die essentiële werkers zijn meenemen naar educatieve kaders (in overeenstemming met eerdere restricties)
 • Het meenemen van kinderen van wie de ouders niet samenwonen van de ene woning naar de andere
 • Overbrengen van een kind wiens enige verzorger moet vertrekken voor een essentieel doel.

Voor alle het overige is het verboden de verblijfplaats te verlaten.

Het openbaar vervoer is teruggebracht naar 25% van het normale niveau en taxi’s mogen slechts één passagier meenemen. Tenzij de tweede passagier om medische redenen mee moet komen. Alle passagiers moeten op de achterbank van het voertuig zitten met de ramen open.

Van iedereen die een bedrijf, supermarkt of apotheek binnen wil, moet eerst de lichaamstemperatuur worden gecontroleerd. Iedereen met een temperatuur van boven de 38 graden Celsius wordt de toegang geweigerd.

Restaurantbezorgdiensten mogen door gaan met hun activiteiten; afhalen is echter niet meer toegestaan. Verzending en levering van online gekochte artikelen kan ook doorgaan, maar alle pakketten moeten buiten de deur van de woning worden achtergelaten.

Niet-essentiële winkels worden gesloten en ook de parken blijven gesloten.

Mensen ouder dan 60 worden beschouwd als kwetsbare risicogroepen en worden geadviseerd om thuis te blijven.

Elke winkel die open blijft moet ervoor zorgen dat er twee meter tussen alle medewerkers en klanten gehandhaafd wordt. Er mogen slechts vier klanten per actieve kassa aanwezig zijn.

Iedereen die de regels overtreedt, pleegt een strafbaar feit en kan een boete van 500 shekel (125 euro) of een gevangenisstraf van zes maanden krijgen. De regelgeving stelt de politie in staat de desbetreffende bepalingen af ​​te dwingen.

Israëliërs die met het openbaar vervoer reizen in strijd met de verordeningen, kunnen een boete van 5.000 shekel (1.250 euro) krijgen of zes maanden gevangenisstraf.

Advertentie (4)