Israëlische regering komt met reddingsplan van 80 miljard shekel (20 miljard euro)

Minister Kahlon tijdens de presentatie van het economisch reddingsplan. Foto GPO

Minister van Financiën Moshe Kahlon kondigde maandag een economisch reddingspakket aan ter waarde van 80 miljard shekel (20 miljard euro). Dit is het grootste reddingspakket uit de Israëlische geschiedenis. Kahlon sprak de hoop uit dat de economische activiteit na de Pesach vakantie mogelijk geleidelijk kan worden herstart.

“We laten de economie niet instorten’, zei Kahlon terwijl hij de stappen beschreef die worden genomen om de economie te ondersteunen en diegenen te helpen wiens banen en bedrijven verloren zijn gegaan of bedreigd worden door de gevolgen van de coronavirus pandemie.

Sinds het begin van de coronavirus pandemie hebben ruim 800.000 Israëliërs zich als werkloos aangemeld, waarmee het nationale werkloosheidscijfer op 23,1 procent komt.

Het plan werd gepresenteerd nadat premier Benjamin Netanyahu bijgewerkte noodregels aankondigde, waarin de economische activiteit in Israël wordt beperkt tot slechts 15% van het normale niveau, vergeleken met de huidige 30%. Hierdoor zullen meer werknemers gedwongen zijn thuis te blijven.

De eerste reeks maatregelen die Kahlon maandag heeft aangekondigd bestaat uit 20,6 miljard shekel (5.24 miljard euro) om de regels voor wie in aanmerking komt voor sociale zekerheid te verruimen.

Maatregelen binnen dat pakket omvatten een regeling waarbij iedereen van 67 jaar en ouder die zijn baan is verloren als gevolg van de pandemie een subsidie ​​van maximaal 4.000 shekel (1.000 euro) ontvangt naast het staatspensioen voor maart en april.

Kahlon kondigde ook subsidies aan voor een totaalbedrag van 3 miljard shekel (761 miljoen euro) voor maandelijkse betalingen tot een maximum van 6.000 shekel (1.500 euro) deze maand en tot een maximum van 8.000 shekel (2.000 euro) volgende maand, voor zelfstandigen van 28 jaar en ouder.

Bovendien komt er een programma ter waarde van 200 miljoen shekel (50 miljoen euro) om degenen die hun baan hebben verloren bij te scholen. Verwacht wordt dat 20% van de mensen die werkloos zijn geworden of op onbetaald verlof zijn gestuurd na de crisis hun baan zijn verloren.

Voor de versterking van de gezondheidszorg wordt een bedrag van 11 miljard shekel (2,8 miljard euro) beschikbaar gesteld.

Dit geld is bestemd voor uitgaven voor de aankoop van 20 miljoen coronavirus tests tegen het einde van het jaar; de aankoop van beademingsapparatuur, maskers, beschermende uitrusting en aanvullende medische apparatuur; het vergroten van de medicijn voorraad van het land; kosten van extra medisch personeel; kosten van isolatiecomplexen in hotels en ziekenhuizen; verhoging van het aantal ziekenhuisbedden voor coronavirus patiënten en versterking van de laboratoria en de hulpdiensten.

Ook zal er geld worden uitgetrokken om kwetsbare groepen van de bevolking te beschermen en door een systeem op te zetten om ze dagelijks van voedsel te voorzien zodat ze thuis in isolatie kunnen blijven.

In het derde deel van het plan wordt 40,7 miljard shekel (10.3 miljard euro) gereserveerd voor subsidies aan getroffen bedrijven. Inclusief verlagingen van de belastingtarieven en een periode van drie maanden waarin bedrijven geen gemeentelijke belastingen, water- en elektriciteit hoeven te betalen. Er zullen ook financieringsoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven beschikbaar komen via het staatsleningsfonds.

Bovendien worden sommige licenties en vergunningen automatisch verlengd en worden nieuwe voorschriften die het bedrijfsleven geld kosten, stopgezet. Kahlon verstrekte verder geen specifieke details.

In het vierde deel van het plan wordt 7,7 miljard shekel (1.9 miljard euro) toegewezen om de economie bij te staan met infrastructuurprojecten en stimuleringsprogramma’s die de online toegang tot digitale bronnen, waaronder online leren, moeten verbeteren.

Het aangekondigde plan is een uitbreiding van 70 miljard shekel (18 miljard euro) op het eerder aangekondigde plan dat 10 miljard shekel (2.5 miljard euro) toewees aan gezondheidszorg en leningen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Advertentie (4)