NIK aan Joodse Gemeentebesturen: ‘zie om naar elkaar’

NIK

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) heeft haar Joodse Gemeente-besturen opgeroepen om naar elkaar om te kijken, risicogroepen te helpen en mensen die mogelijk in een sociaal isolement dreigen te raken bij te staan.

“Voor uw en onze leden is het goed te weten dat zij er niet alleen voor staan! Kol Jisrael Areviem ze baze – het hele Joodse volk draagt verantwoordelijkheid voor elkaar. Ga daarom als bestuur van de Joodse Gemeente na of u het volgende in gang kunt zetten, in zijn geheel of een aantal van de onderstaande acties voor mensen uit de risicogroepen die in deze tijd hulp nodig hebben met bijvoorbeeld boodschappen doen, medicijnen ophalen, sociaal contact (telefonisch, of per video oproep), contact met de rabbijn of rabbinaal functionaris of andere gewenste hulp/vragen.”

Dat schrijven voorzitter Joop Elzas en alg. secretaris Ruben Vis van het NIK in een brief verstuurd aan de Joodse Gemeenten. Zij benadrukken de richtlijnen in acht te nemen die nodig zijn bij het bieden van hulp. Zoals boodschappen voor de deur neerzetten, voldoende afstand houden etc.

De maatregelen die de overheid heeft afgekondigd zijn uiterst ingrijpend. Niet uit te sluiten valt dat de overheid zich genoodzaakt ziet om tot nog strengere maatregelen over te gaan. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden is het openbare leven grotendeels stil komen te liggen. “Dit heeft ook grote impact op het Joodse leven en op onze leden.”

Het NIK heeft in twee instanties de Joodse Gemeenten de afgelopen weken preventief geïnformeerd om met name bij sjoeldiensten en andere groepsbijeenkomsten alert te zijn en maatregelen te nemen. “Zoals we u de afgelopen weken hebben geïnformeerd zo zullen we ook in de komende weken, ook in de aanloop naar Pesach, contact met u onderhouden en daar waar mogelijk uw kehilla met raad en daad bijstaan,” aldus de NIK-leiding.

Advertentie (4)