Arabische bevolking voelt zich meer dan ooit verbonden met Israël

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Arabische bevolking zich meer dan ooit verbonden voelt met Israël. Ditzelfde gaat trouwens ook op voor de ultraorthodoxe bevolking, zoals blijkt uit dit onderzoek. Een anti-Zionistische droom spat uiteen.

Uit een onderzoek van het Guttman Center for Public Opinion and Policy Research van het Israel Democracy Institute voelt 90% van alle Israëliërs zich verbonden met de joodse staat. Maar liefst 77% van de Israëlische Arabieren zegt deel uit te maken van de Israëlische samenleving.

Dit zijn de hoogste resultaten op deze vraag ooit in de afgelopen 10 jaar. Tussen 2014 en 2019 varieerde het percentage Arabische Israëliërs dat dezelfde vraag positief beantwoordde tussen 35% en 62%. Onder Joodse Israëliërs varieerde het tussen 83% en 87%. Het meest opvallend is de stijging bij de ultraorthodoxe gemeenschap naar 93,5%, tegenover 68,5% een jaar eerder.

Volgens Dr Or Anabi, een onderzoeker bij het Guttman-centrum van het Israel Democracy Institute (IDI) heeft de coronavirus epidemie, met alle beperkingen en moeilijkheden, ook een positieve impact op de Israëlische samenleving.

“Vandaag, een paar dagen voordat Israël zijn 72e Onafhankelijkheidsdag viert, voelt een meerderheid van het publiek zich verbonden met de staat Israël. Het niveau van cohesie in de Israëlische samenleving is het hoogste dat we het afgelopen decennium hebben gemeten. ”

De resultaten zijn onderdeel van een lopend onderzoek dat het IDI doet om de stemming in het land te volgen naarmate de coronavirus pandemie zich ontvouwt.

Op de vraag of de regering overdreven op de crisis heeft gereageerd vindt 57,9% dat dit niet het geval is, 37,4% vindt de reactie wel overdreven. Op de vraag of de media de crisis overdrijven zijn de resultaten verdeeld: 47,8% vindt van wel en 47,6% is het hier niet mee eens.

Wat betreft het consumeren van informatie, geeft 76,1% van de Israëliërs aan het meeste vertrouwen in interviews met wetenschappers en medische professionals te hebben. 51,5% vertrouwt op televisieberichten, 49,4% op online nieuwssites en slechts 17,4% vertrouwt sociale media.