‘Toon de solidariteit met de kinderen van Israel’ nieuwe column van Rob Fransman

Laten we eerlijk zijn, bij alle ellende is er een heel klein voordeel. We geven allemaal veel minder uit dan normaal. Zou er van wat we overhouden iets af kunnen voor een heel goed doel? Naar mijn mening wel en daarom gebruik ik deze thuiszittersnotitie voor reclame voor het JNF. Komt ie:

In Israël zijn de isolatie maatregelen nog veel stringenter zijn dan bij ons. Onze “intelligent lockdown” met alle voor- en nadelen die daar misschien aan kleven zijn niets vergeleken met de volledige lockdown in Israël. Er zal in de hopelijk nabije toekomst heel hard gewerkt moeten worden om de economische schade te herstellen. Dat gaat lukken, de Israëlische bevolking heeft haar veerkracht al zo vaak moeten bewijzen.

In Israël zijn de gezinnen groter en de woningen kleiner. Wat zal het een opluchting zijn als de crisis voorbij is. De kinderen naar buiten, weer sport, weer beweging, weer gezelligheid!

Helaas zijn er In Israël armere gemeenten waar een gebrek is aan goede en veilige speeltuinen.

Het JNF gaat daar iets aan te doen. In een speciale Pesach-actie gaan ze voldoende geld ophalen om een groene oase te creëren in steden die dat het hardst nodig hebben.

Saamhorigheid hoort nu eenmaal bij het Joods Nationaal Fonds.

Het geld dat met deze actie wordt opgehaald wordt uitsluitend besteed aan het opzetten van gezonde recreatieplekken. Overschaduwde veilige gemeenschappelijke tuinen voor jong en oud. Die hoognodige groene buitenruimte moet er komen. Goed geoutilleerd en toegankelijk voor gehandicapten. Het JNF gaat ervoor zorgen dat de mensen in Israël na deze uitzonderlijke periode weer zorgeloos buiten kunnen zijn.

Daar moeten we het JNF een beetje bij helpen. Vind ik. U toch ook? Doneren doet u op Stichting Joods nationaal Fonds NL39 INGB 0000 0206 58

Chag Sameach

Advertentie (4)