Zes ernstige zieke Israëlische virus patiënten zijn herstellende na behandeling met Pluristem

Foto Pluristem

Zes ernstige zieke coronavirus patiënten in Israël die een hoog risico liepen om aan het coronavirus te overlijden, zijn na een behandeling met het op placenta gebaseerde celtherapie product van Pluristem aan de beterende hand en niet meer in een levensbedreigende situatie, volgens voorlopige gegevens van het in Haifa gevestigde bedrijf.

De patiënten werden gedurende een week behandeld in drie verschillende Israëlische medische centra in het kader van het “compassie volle” gebruiksprogramma van het land en leden aan acute respiratoire insufficiëntie en ontstekingscomplicaties geassocieerd met COVID-19. Vier van de patiënten vertoonden ook falen van andere orgaansystemen, waaronder cardiovasculair en nierfalen.

Niet alleen hebben alle patiënten het overleefd, maar vier van hen vertoonden verbetering van de ademhalingsparameters en drie van hen hoeven niet meer aan de beademing. Bovendien vertonen twee van de patiënten met reeds bestaande medische aandoeningen, naast de verbetering van de ademhaling, ook klinisch herstel, aldus Pluristem

“We zijn blij met deze eerste uitkomst van het programma voor “compassionate us” en blijven ons inzetten voor het benutten van PLX-cellen ten behoeve van patiënten en gezondheidszorgsystemen”, aldus Pluristem CEO en president Yaky Yanay. “Pluristem is toegewijd aan het gebruik van zijn concurrentievoordelen bij grootschalige productie om mogelijk PLX-cellen te leveren aan een groot aantal patiënten met een grote behoefte.”

De PLX-cellen van Pluristem zijn “allogene mesenchymachtige cellen met immunomodulerende eigenschappen”, wat betekent dat ze de natuurlijke regulerende T-cellen en M2-macrofagen van het immuunsysteem induceren, legde het bedrijf uit in een eerder persbericht. Het resultaat zou de omkering van gevaarlijke overactivering van het immuunsysteem kunnen zijn. Dit zou waarschijnlijk de dodelijke symptomen van longontsteking en pneumonitis (algemene ontsteking van longweefsel) verminderen.

Pluristem is van plan een aanvraag in te dienen voor de start van een multinationale klinische proef voor de behandeling van complicaties die verband houden met coronavirus, aldus het persbericht, erop wijzend dat het niet langer zal rapporteren over zijn “compassionate use” trials maar eerder over de status en voortgang van zijn beoogde klinische trial.

Advertentie (4)