Zo goed als alle scholieren gaan vanaf zondag weer naar school

School in de Golan. Foto Ministerie van onderwijs

Vanaf zondag gaan alle scholieren in Israël weer terug naar school met uitzondering van een paar gebieden waar sprake is van een hoog aantal besmettingen, zo heeft de National Security Council in Israël geadviseerd. Dit advies is goedgekeurd door premier Netanyahu.

Het plan dat donderdag is goedgekeurd, brengt alle scholieren van 0 tot 18 jaar fulltime terug naar kinderdagverblijven, kleuterscholen en scholen.

De voorwaarden waaronder scholen zondag weer opengaan en de regels waaraan scholen en scholieren zich moeten houden, zijn alsvolgt:

De gebieden waar kinderen beperkt naar school zullen gaan zijn voornamelijk in ultraorthodoxe wijken waar sprake is en was van een groot aantal besmettingen.

Vóór 1 juni vindt een aanvullende beoordeling plaats om de lijst van steden met een hoge morbiditeit te evalueren.

  1. De hygiëne wordt volledig en strikt gehandhaafd in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, die onder meer omvatten: handen wassen, maximale scheiding in de toiletten. Niets in het voorgaande doet afbreuk aan andere algemene richtlijnen in het onderwijssysteem.
  2. Elke leerling dient bij het naar school gaan een gezondheidsverklaring te overleggen.
  3. Er zal zeer zorgvuldig worden omgegaan met het dragen van maskers in open ruimtes tijdens pauze perioden. Leerlingen vanaf het vierde leerjaar en hoger dragen tijdens de les ook maskers.
  4. Tijdens de maaltijden wordt een afstand van twee meter aangehouden.
  5. Pauzes tussen lessen worden gespreid.
  6. Scholen en kleuterscholen zullen werken om de meeste van hun activiteiten te verplaatsen naar plaatsen waar het mogelijk is twee meter afstand te houden.
  7. Indien een besmetting wordt ontdekt, wordt de school onmiddellijk gesloten conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid.
  8. Directeur-generaal Peretz van het kantoor van de premier zal een klein team leiden om het onderwijssysteem voor te bereiden op een mogelijke extra golf van besmettingen.

Het onderwijssysteem van Israël werd de tweede week van maart stopgezet en leerkrachten en leerlingen schakelden in plaats daarvan over op leermethoden op afstand. Aangezien andere sectoren van de samenleving en het bedrijfsleven opnieuw zijn geopend, is er toenemende druk van lokale autoriteiten en ouders om scholen opnieuw op te starten.