Explainer: Wat zit er achter de oproep van de Raad van Kerken?’

Premier Netanyahu tijdens uitleg annexatieplannen. Screenshot YouTube

Christenen voor Israël (CvI) en de Raad van Kerken (RvK) liggen met elkaar in de clinch over een brief die RvK onlangs stuurde aan minister Blok.

Wat is de achtergrond?

Israël is van plan om een deel van de ‘Westbank’ onder Israëlisch bestuur te plaatsen. Dat is tegen het zere been van de internationale politiek. Dit gebied (wij noemen het liever volgens de Bijbelse benaming Judea en Samaria) is ongeveer het meest omstreden stukje aarde ter wereld. Veel mensen vinden dat Joden niet het recht hebben om daar te wonen. Het zou een Palestijnse staat moeten worden. Dit plan van Israël was de aanleiding voor de Wereldraad van Kerken om een brief te sturen aan alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Die brief is 1 op 1 overgenomen door de Nederlandse Raad van Kerken, die ‘m nog een keertje aan minister Blok heeft gestuurd.

Waarom is CvI boos over deze brief?

Omdat de RvK zich bemoeit met politiek door de minister op te roepen om Israël sancties op te leggen. Enerzijds zeggen ze dat de kerk een bijzondere band heeft met Israël vanuit de Bijbel, maar anderzijds laten ze Israël keihard vallen, door de minister op te roepen om Israël te bedreigen met economische sancties. Wij vinden dat de RvK haar boekje ver te buiten gaat.

Deze oproep van de RvK past trouwens in een veel breder plaatje, waarin de Joodse staat Israël steeds vaker in het beklaagdenbankje wordt geschoven. We weten dat dit gebeurt. Maar dat de kerk vrolijk meedoet, is bij CvI behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. En bovendien: doordat de Raad van Kerken zich zo éénzijdig tegen de Joodse staat Israël keert, voelt de Joodse gemeenschap zich opnieuw in de kou gezet.

CvI weet dat heel veel lokale kerken die aangesloten zijn bij de RvK en ook veel kerkmensen die bidden voor Israël, niet achter deze brief staan waarin wordt opgeroepen tot een boycot. Dat blijkt ook, want vele honderden christenen hebben gereageerd door te schrijven. En daar blijkt iets heel opmerkelijks uit…

Wat is de reactie van de lidkerken?

De VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) reageerde meteen met een verklaring dat zij niet van deze RvK-brief wisten en het er ook niet mee eens zijn. De VEG (Verenigde Evangeliegemeenten) sloot zich daar meteen bij aan. Het Bisschoppelijk bureau van de Oud-Katholieke Kerk schreef in een reactie van één van de brievenschrijvers: ‘Ik heb werkelijk geen idee waar u het over heeft’. Dit doet vermoeden dat de RvK op eigen houtje heeft gehandeld.

De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) houdt zich op de vlakte en verwijst desgevraagd naar de RvK-brief en het Israël-Palestina-standpunt op hun website.

Wat is de reactie van de Raad van Kerken?

We kregen een lange brief terug van de RvK, waarop wij weer met een lange brief hebben gereageerd. We lichten de hoofdlijnen er voor je uit. Want zij vinden dat CvI onterechte beschuldigingen uit. Maar dat is niet zo en dat laten we hier zien:

RvK schrijft: De Palestijnse kerkleiders zouden unaniem zijn in hun kritiek op Israël.
> Antwoord CvI: Dit klopt niet, het geeft slechts een heel eenzijdig beeld. Er zijn veel Palestijnse en Arabische christenen in Israël die juist achter Israël staan.

RvK schrijft: De RvK ontkent dat ze oproepen tot het opschorten van het EU-associatieverdrag met Israël.
> Antwoord CvI: In de brief aan Blok staat toch echt dit (vertaald in het Nederlands): “De WCC en de MECC roepen de EU dan ook op ervoor te zorgen dat aan dergelijke annexatie reële gevolgen worden gegeven, zoals die welke de EU heeft aangenomen als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland. Bovendien, als de staat Israël doorgaat met de geplande annexatie, moet de EU de associatieovereenkomst EU-Israël zeker opschorten”. De hier bedoelde consequenties zijn zware economische sancties, zoals destijds door de EU opgelegd aan Rusland. En het associatieverdrag moet blijkbaar ‘zeker’ opgeschort worden.

Hier zit volgens ons geen woord Frans bij… De RvK ondersteunt dus wel degelijk de oproep tot opschorting van het associatieverdrag.

RvK schrijft: Vele malen heeft de RvK haar afschuw uitgesproken over aanslagen en andere vormen van (religieus) geweld.
> Antwoord CvI: Daar zijn wij nog niet zo zeker van. Wanneer heeft de Raad van Kerken een brandbrief gestuurd naar de minister om op te roepen tot economische boycot van een ander land? Wanneer heeft de RvK zich bij de minister beklaagd over de raketten uit Gaza, over de bonussen die Palestijnse terroristen krijgen als ze Joden vermoorden, over de weigering van Palestijnen om te onderhandelen over vrede, over de Palestijnse leider die zegt dat er geen enkele Jood in een toekomstig Palestina mag wonen? Het antwoord daarom weten we eigenlijk al: over zwijgt de RvK. Daarmee tonen ze eenzijdige verontwaardiging.

Kortom?

Kortom, het laatste woord is hierover nog lang niet gezegd. De RvK zou moeten verbinden in plaats van scheiding en onenigheid te brengen. Op dinsdag 9 juni vergadert het Moderamen van de PKN en op woensdag 10 juni komt de algemene raad van de RvK bij elkaar. Dan zal ongetwijfeld dit onderwerp uitgebreid besproken worden.

Waar is Israël nu mee geholpen?

Dat u uw zorgen uitspreekt. In dit artikel vind je alle (e-mail)adressen van de leden en geassocieerde leden van de RvK.

Lees hier de complete briefwisseling terug:

Bericht RvK – 19 mei 2020

Brief RvK aan Blok – 11 mei 2020

Brief CvI aan RvK en lidkerken – 2 juni 2020

Oproep CvI – 2 juni 2020

Reactie VPE – 3 juni 2020

Reactie RvK aan CvI – 3 juni 2020

Reactie VEG – 4 juni

Reactie CvI aan RvK en lidkerken – 5 juni 2020