Israëliërs vrezen 2e virusgolf, 69% van naar huis gestuurd personeel nog werkloos

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Uit een nieuwe peiling van het Israel Democratic Institute blijkt dat 57% van de Joodse Israëliërs bang is het virus tijdens een tweede virus golf op te lopen. Eerder stond dit percentage op 49%.

Van de de Israëlisch-Arabische burgers is 72% bevreesd voor een 2e virusgolf, eerder was dit 55%.

Als wordt gevraagd naar de manier waarop de Israëlische regering omgaat met het coronavirus, is maar slechts 44% daar tevreden over. Een paar weken geleden stond het percentage nog op 57,5%.

Ook is er sprake van een langzame teruggang in het vertrouwen van het Israëlische publiek over het werk van de professionele instanties met betrekking tot de bestrijding van virus pandemie.

Waar eerst 65% van de Joodse burgers vertrouwen had in het ministerie van Volksgezondheid, is dit nu 59%.

Het ministerie van Financiën wordt nog door slechts 39,5% van de mensen vertrouwd, waar dit eerder 50% was.

Wat betreft een tweede virus golf, zegt 45% van de Israëliërs dat ze zich momenteel al in de tweede virus golf bevinden. 44% is het daar niet mee eens en 11% weet het niet. De meerderheid van de Arabische inwoners (56%) is daarentegen van mening dat Israël aan het begin staat van een tweede golf. Slechts een derde van de 65-plussers denkt dat dit de tweede golf is.

Ondertussen is ook bekend geworden dat van de 1,06 miljoen mensen die werkloos zijn geworden door de lockdown en andere maatregelen, nog 738.000 (69%) mensen zonder werk zitten.

Sinds de opening van de economie zijn 325.500 (31%) mensen weer aan het werk gegaan.