Racisme – De Parasja met Yanki Jacobs

Premier Rutte tijdens de persconferentie. Screenshot YouTube

Bij de persconferentie met Premier Mark Rutte werd afgelopen woensdag de vraag gesteld of er in Nederland sprake zou zijn van een systematisch of een institutioneel racisme. Dat een deel van de bevolking te maken krijgt met discriminatie en uitsluiting is een gegeven en staat niet ter discussie. 

Maar hoe komt het dat mensen discrimineren? We zien discriminatie overal, binnen alle gelederen van onze samenleving. Zou dat betekenen dat het ‘slecht-zijn’ een integraal onderdeel is van de mens? En indien het een zogenaamde tweede (of misschien wel een eerste) natuur van de mens is, heeft het dan zin om discriminatie te bestrijden? Wellicht moeten we het gewoon accepteren als een gegeven?

Deze week kwam mij ook een brief onder ogen van de Raad van Kerken gericht aan de minister van buitenlandse zaken met de oproep om ons geliefde Israël te boycotten als Israël zich niet zou confirmeren aan… Ik vroeg me af of de Kerk in Nederland een gebrek heeft aan interne problematiek en daarom zich meent te moeten mengen in een areligieus debat dat zich buiten onze landsgrenzen afspeelt? Is dit ook discriminatie of proberen de kerken, over de rug van de Joden, goedkope publiciteit te verwerven? 

Als er in onze parasja (Nummeri 5:12) wordt gesproken over het begaan van een zonde dan gebruikt de Thora het homoniem: ‘Tiste’. Een van de betekenissen van dit woord is inderdaad ‘zondigen’ maar het betekent ook ‘het begaan van een stommiteit’ (Zoals het Hebreeuwse woord: Shtoejot). De Talmoed (Sotah 3a) zegt hierover dat een persoon alleen zondigt indien hij wordt overvallen door een vlaag van verstandsverbijstering, met andere woorden: goed gedrag is natuurlijk en slecht gedrag is een afwijking van het normale. 

Of het nou gaat over systematisch of institutioneel racisme, het is sowieso iets wat we niet mogen tolereren. Het beoordelen (en zeker ook het veroordelen) van anderen kan alleen gebeuren op basis van gedrag, kennis en daden en mag niet en nooit (af)geleid worden door afkomst, religie of huidskleur.  Doordat de parasja mij vertelt dat ‘het discrimineren’ niet aangeboren is, maar slechts en voornamelijk een tijdelijke afwijking is, weten wij ons gesteund in de strijd tegen dit kwaad. 

De Parasja, afdeling in de Torah die wereldwijd in de synagogen wordt gelezen, is deze week: Naso – Numeri 4:21 t/m 7:89. Sjabbat begint 5 juni om 20:05 uur en eindigt op 6 juni om 23:07 uur.

Advertentie (4)